Resumé 2014

Dette er første udgave af Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

I dansk sammenhæng har der ikke hidtil været en samlet rapportering for mediebranchen, hvor det har været muligt på ét og samme sted at finde både statistik for brug af både tv, radio, trykte medier (i første omgang dagbladene), internet og mobil; analyser og beskrivelser af branchens økonomi, beskæftigelse og større virksomheder samt større analyser af mere indholdsprægede elementer.

Vi håber med ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” i hvert fald på sigt at gøre det muligt at få et samlet overblik over den danske mediebranche og dens vilkår. Rapporteringen er blevet til under rådgivning fra det eksterne redaktionspanel, der blev udpeget ved etableringen af projektet. Redaktionspanelet består af seks mediefaglige eksperter, forskere og brancherepræsentanter, der løbende har bidraget med rådgivning, udvikling og prioritering samt kvalitetssikring.

RAPPORTERING OM MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK 2015 ER UDKOMMET - FIND DEN HER

Læs hele resuméet for 2014 her