Nyheder / Mediernes Udvikling i Danmark

11.02.2015

Program og invitation til konference om medieetik og journalistiske kvaliteter

Kulturstyrelsen inviterer onsdag den 25. februar 2015 kl. 9-11.30 til en formiddags-konference om medieetik og journalistiske kvaliteter i nyhedsmedierne.


På konferencen vil resultaterne fra to omfattende undersøgelser, som Roskilde Universitet har gennemført for Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, blive præsenteret og debatteret.

Fra undersøgelsen om medieetik vil du blandt andet kunne høre om:

  • Har alle danske medier etiske retningslinjer?
  • Kender journalisterne dem?
  • Hvad er journalisternes holdning til etiske retningslinjer?
  • Hvordan bruger journalisterne de etiske retningslinjer i det daglige arbejde?
  • Hvad har det af konsekvenser, hvis de etiske retningslinjer ikke overholdes?

Fra undersøgelsen om journalistiske kvaliteter vil du blandt andet kunne høre om:

  • Hvad er journalistiske kvaliteter?
  • Har kvaliteten af nyhedsmediernes indhold ændret sig de sidste 15 år?
  • Er journalister, borgere og politikere enige om, hvad der er god, journalistisk kvalitet?

Resuméer af de to rapporter, der præsenteres på konferencen, vil være lagt frem i foyeren fra kl. 9.00.

ORDSTYRER

Jacob Rosenkrands, DR

PROGRAM

9.00-9.20:
Ankomst, morgenkaffe/-the mm.

9.20-9.30:
Velkomst ved Kulturstyrelsens direktør Jesper Hermansen

9.30-10.00:
Medieetik: Resultater fra undersøgelsen
v/Mark Blach-Ørsten og Jannie Møller Hartley, Roskilde Universitet

10.00-10.30:
Journalistiske kvaliteter: Resultater fra undersøgelsen
v/Ida Willig og Mark Blach-Ørsten, Roskilde Universitet

10.30-11.20:
Paneldebat

Panel:
Inger Bach
, Etikchef, DR
Lars Werge, Næstformand, Dansk Journalistforbund
Holger Rosendal, Chefjurist, Danske Medier
Rasmus Emborg, Chefredaktør, Avisen.dk/Ugebrevet A4
Olav Skaaning, Chefredaktør, BT

11.20-11.30:
Afrunding, konklusion og tak for i dag

Der vil efter hvert oplæg være mulighed for at stille enkelte spørgsmål fra salen til oplægsholderne fra Roskilde Universitet.

HVORNÅR

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9-11.30

HVOR

Kulturstyrelsen
Foyeren
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

TILMELDING OG TILMELDINGSFRIST

Deltagelse i konferencen er gratis. Da der er et begrænset antal pladser sker tilmelding efter ”først til mølle”-princippet.

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 20. februar 2015 kl. 12.00