Om rapporteringen

Grundlaget for rapportering om mediernes udvikling i Danmark

Der blev i medieaftalen for 2012-2014 i 2 år afsat 2 millioner kroner årligt til Kulturstyrelsen til Rapportering om medieudviklingen i Danmark. I medieaftalen for 2015-2018 er der ligeledes afsat 2 millioner kroner årligt til rapporteringen, der ifølge medieaftalen skal evalueres i 2017.

Formålet med rapporteringen er at tilvejebringe øget faktuel viden om mediernes udvikling og vilkår i Danmark og offentliggøre denne viden.

Det er ønsket, at man derigennem medvirker til at sikre et kvalificeret grundlag for den samfundsmæssige debat og for eventuelle nye mediepolitiske initiativer.

Rapporteringen vil dække hovedtemaerne

  • Medieindhold
  • Mediebrug
  • Mediebranche

Du kan hente kommissoriet for rapporteringen i linkboksen til højre.

2014 - første år - etablering af grundstruktur

2014 er første udgave af Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

I denne første udgave af projektet er et af hovedformålene at etablere en grundstruktur, basisdata og basisviden, der fremadrettet kan arbejdes videre med. I kommende rapporteringer vil der derfor dels blive foretaget opdateringer af de resultater og tidsserier, der etableres i dette års undersøgelse, dels blive foretaget nye og supplerende undersøgelser, der kan bidrage til et samlet overblik over medieudviklingen.

Det er således målet fremadrettet at afdække en større og større del af det danske mediemarked og den rivende udvikling, der er på området. I 2014 etableres fundamentet.

Find mere information om rapporteringen

Ved at folde "vis indhold"-menuen i øverste venstre hjørne ud kan du finde mere information om rapporteringen - det eksterne redaktionspanel, de anvendte dataindsamlingsmetoder, hvordan du må benytte resultaterne og også finde alle de resultater, der er samlet i rapporteringen.

Har du kommentarer, spørgsmål, rettelser, ris eller ros?

Hvis du har kommentarer, spørgsmål, rettelser, ris eller ros til rapportering om mediernes udvikling, vil vi meget gerne høre fra dig.

Du kan sende dine kommentarer til mailadressen:

medieudviklingen@slks.dk