Specialrapporter

Udbud af projekter

I forbindelse med Rapportering om mediernes udvikling i Danmark har Kulturstyrelsen haft afholdt et frivilligt udbud forsknings- og udviklingsopgaver under de tre overskrifter:

  1. Lokale og regionale medier
  2. Forretningsmodeller og brugeradfærd
  3. Hvorfra får borgerne deres viden/nyheder, og hvordan sammensætter borgerne deres medierepertoire

Fristen for at afgive tilbud var mandag den 16. februar 2015 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet fire tilbud.

Projektbeskrivelser, udbudsbetingelser mm. kan findes her

Gennemførte eller igangsatte specialrapporter

Kulturstyrelsen har i forbindelse med rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark iværksat en række enkeltstående projekter, hvoraf flere har et større omfang og en længere tidshorisont for gennemførelse og afrapportering.

På nuværende tidspunkt er der resultater for de følgende specialrapporter: