Formiddagskonference
Medieetik og journalistiske kvaliteter

Kulturstyrelsen afholdt onsdag den 25. februar 2015 kl. 9-11.30 en formiddagskonference om medieetik og journalistiske kvaliteter i nyhedsmedierne.

På konferencen blev resultaterne fra to omfattende undersøgelser, som Roskilde Universitet har gennemført for Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, præsenteret og debatteret.

Fra undersøgelsen om medieetik, der blev præsenteret af Mark Blach-Ørsten og Jannie Møller Hartley, blev blandt andet fortalt om:

•    Har alle danske medier etiske retningslinjer?
•    Kender journalisterne dem?
•    Hvad er journalisternes holdning til etiske retningslinjer?
•    Hvordan bruger journalisterne de etiske retningslinjer i det daglige arbejde?
•    Hvad har det af konsekvenser, hvis de etiske retningslinjer ikke overholdes?

Fra undersøgelsen om journalistiske kvaliteter, der blev præsenteret af Ida Willig og Mark Blach-Ørsten, kunne man blandt andet høre om:

•    Hvad er journalistiske kvaliteter?
•    Har kvaliteten af nyhedsmediernes indhold ændret sig de sidste 15 år?
•    Er journalister, borgere og politikere enige om, hvad der er god, journalistisk kvalitet?

Du kan finde konference-præsentationerne af de to rapporter i PDF-format neden for.

DE ENDELIGE RAPPORTER FRA ROSKILDE UNIVERSITET

Den endelige rapport om medieetik kan findes her

Den endelige rapport om journalistiske kvaliteter kan findes her

Se videoer fra dagen