Specialrapport på vej
Mediebrug i Danmark

Mediebrug i Danmark (v/Klaus Bruhn Jensen og Rasmus Helles, Københavns Universitet)

Projektet indeholder to indbyrdes forbundne undersøgelser. Dels en bred dokumentation af danskernes multimedieforbrug, dels en fokuseret analyse af mediebrugens demokratiske konsekvenser. Der tages i undersøgelserne udgangspunkt i et allerede udviklet og afprøvet undersøgelsesdesign.

Projektet vil dels bestå af en selvstændig survey-undersøgelse af mønstrene i danskernes mediebrug med en efterfølgende segmentering af forskellige typer af mediebrugere dels af en analyse af de demokratiske konsekvenser af medieudviklingen, hvori de etablerede segmenter af mediebrugere vil indgå som grundlag for analyserne.

I afdækningen af de demokratiske konsekvenser af medieudviklingen vil det blive kortlagt, i hvilket omfang danskernes brug af flere forskellige medieplatforme har resulteret i en fragmentering af det mediebillede – og dermed måske det verdensbillede – som forskellige dele af befolkningen orienterer sig efter.

Det vil blive efterprøvet, om karakteristiske forskelle i anvendelsen af medieplatforme har en selvstændig betydning for respondenternes viden om centrale emner på mediernes dagsorden.

Denne del af analysen vil bestå af en kvantitativ indholdsanalyse af indholdet i en række nyhedsmedier, der skal afdække mønstre i udbuddet af politisk og kulturelt stof efterfulgt af en survey, der blandt andet skal afdække respondenternes kendskab til en række fælleshistorier på tværs af en række medieplatforme.