Udbud 2014
Frivilligt udbud af forsknings- og udviklingsopgaver

Frivilligt udbud

I forbindelse med Rapportering om mediernes udvikling i Danmark udbyder Kulturstyrelsen hermed i et frivilligt udbud forsknings- og udviklingsopgaver under overskrifterne:

  1. Lokale og regionale medier
  2. Forretningsmodeller og brugeradfærd
  3. Hvorfra får borgerne deres viden/nyheder, og hvordan sammensætter borgerne deres medierepertoire

Projektbeskrivelser, udbudsbetingelser mm. fremgår af udbudsmaterialet, der kan findes i dokumentlisten neden for.

Indkomne tilbud

Der var ved udløb af fristen for at afgive tilbud indkommet i alt fire tilbud fra følgende tilbudsgivere:

  • DMJX
  • ITU
  • Mindshare
  • RUC

Fristen for at afgive tilbud var mandag den 16. februar 2015 kl. 12.00.

Baggrund

Det blev med medieaftalen for 2012-2014 besluttet fra 2013 at bevilge Kulturstyrelsen et beløb på 2 millioner kroner årligt til en rapportering om mediernes udvikling i Danmark.

Kulturstyrelsen offentliggjorde første gang ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” i maj måned 2014 på www.kulturstyrelsen.dk/medieudviklingen 

Formålet med ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” er at tilvejebringe øget faktuel viden om mediernes udvikling og vilkår samt at offentliggøre denne viden med henblik på at sikre et kvalificeret og fagligt grundlag for en samfundsmæssig debat og eventuelle nye mediepolitiske initiativer. Rapporteringen skal være anvendelsesorienteret og have et bredt fagligt perspektiv med fokus på empiriske undersøgelser af medieudviklingen i forhold til indhold, mediebrug og branchens rammevilkår.

Målgruppen for Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark er bred og omfatter politikere, mediebranche, journalister og offentligheden generelt. Desuden ved vi, at forskere og studerende også anvender rapporteringen.

Rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark skal dække de tre hovedtemaer:

•    Medieindhold
•    Mediebrug
•    Mediebranche

Den årlige bevilling på 2 mio. kr. til rapporteringen er med den seneste medieaftale (2015-2018) blev forlænget til og med 2018. Der vil i denne periode løbende blive udbudt projekter til eksterne parter, idet der årligt er afsat op til 1,5 mio. kr. af det bevilgede beløb til køb af analyser eksternt.

Ansøgningsfrist

Sidste frist for indgivelse af tilbud er mandag den 16. februar 2015 kl. 12.00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Hvordan skal der søges

Tilbud skal sendes i elektronisk form til:

Kulturstyrelsen
Medier
medieudviklingen@slks.dk

Anfør venligst titlen ”Tilbud” i emnelinjen.

Tilbud bør maksimalt have et omfang af 20 sider eksklusiv bilag.

Al kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk.

Såfremt ingen af de modtagne tilbud vurderes på tilfredsstillende vis at kunne afdække de beskrevne projekter, er Kulturstyrelsen ikke forpligtet til at indgå aftale om gennemførelse af projekter.

Spørgsmål og svar

Fristen for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet er fredag den 6. februar 2015 kl. 12.00.

Spørgsmålene skal være skriftlige og sendes elektronisk til Kulturstyrelsen på e-mail:

medieudviklingen@slks.dk

Anfør venligst titlen ”Spørgsmål til udbudsmaterialet” i emnelinjen.

Spørgsmål, der modtages af Kulturstyrelsen inden fredag den 6. februar 2015 kl. 12.00, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. 

Spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser søges besvaret hurtigst muligt i henhold til ovenstående på styrelsens hjemmeside:

www.slks.dk/medieudviklingen

Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter at fristen for at stille spørgsmål er udløbet.

Offentliggørelse af ansøgere og vindere

En oversigt over tilbudsgivere samt af vindere vil blive offentliggjort på hjemmesiden efter hhv. frist for at afgive tilbud samt efter udpegning af eventuelt vindende tilbud.

Det anbefales at læse udbudsmaterialet, der findes i dokumentlisten neden for, grundigt igennem.