Resumé 2015

Dette er anden udgave af Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”. Med rapporteringen i 2014 blev der lagt et fundament og etableret en basisstruktur med en omfattende mængde data for medieforbruget og mediebranchen i Danmark. Denne basis er der blevet arbejdet videre med og udviklet på i 2015.

I 2015-rapporteringen er de lokale ugeaviser, kommerciel lokalradio, de regionale TV 2-stationer og ikke-kommercielt lokal tv, der ikke var omfattet af rapporteringen i 2014, inddraget, ligesom målingerne af webtrafikken nu også omfatter trafikken på mobil og tablet. Rapporteringen giver dermed et mere komplet billede af det danske mediemarked – dog indgår ugeblade og magasiner ikke i rapporteringen.

RAPPORTERING OM MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK 2016 ER UDKOMMET - FIND DEN HER

Læs hele resuméet her / Find the summary in English here