Nyheder / Mediernes Udvikling i Danmark

14.06.2016

Internationale aktørers betydning for det danske mediemarked skal undersøges

Et nyt projekt skal tilvejebringe sammenhængende viden om internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet herunder medievirksomhedernes muligheder for fortsat at finansiere og producere dansk medieindhold.


Slots- og Kulturstyrelsen igangsætter nu projektet ’De internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet herunder særligt medievirksomhedernes muligheder for fortsat at finansiere og producere dansk medieindhold’. Projektet skal udføres af Mandag Morgen Danmark, Aalborg Universitet København og Copenhagen Business School i samarbejde.

Baggrund

I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” er der i begyndelsen af 2016 blevet afholdt et frivilligt udbud af en analyse af de internationale aktørers betydning for det danske mediemarked.

Ved fristen for at afgive tilbud var der indkommet to tilbud, der begge var konditionsmæssige. Ud fra en samlet bedømmelse blev tilbuddet fra Mandag Morgen Danmark vurderet som det bedste.

Mandag Morgen Danmark vil fungere som projektleder på projektet med Aalborg Universitet København og Copenhagen Business School som samarbejdspartnere og projektdeltagere. Projektet vil desuden have tilknyttet et Advisory Board bestående af eksperter med relevant mediefaglig ekspertise.

Formål:

Projektet skal give en dybere og sammenhængende viden om de mulige konsekvenser af udviklingen, de internationale aktørers betydning, årsagssammenhænge og dynamikker samt af omfanget af de effekter, både positive og negative, der måtte være af udviklingen.

Projektet forventes afsluttet i sommeren 2017.

Læs mere:

Læs mere om projektet her

Læs mere om Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark her

Kontaktpersoner:

Slots- og Kulturstyrelsen:

Enhedschef Susanne Mahler, tlf. 33 73 33 20, sma@slks.dk
Specialkonsulent Lykke Nordblom, tlf. 33 73 33 47, lno@slks.dk

Mandag Morgen Danmark:

Chefredaktør og direktør, Lisbeth Knudsen, tlf. 21 41 00 00