Nyheder / Mediernes Udvikling i Danmark

05.02.2016

Udbud af opgave: Internationale aktørers betydning for det danske mediemarked

Slots- og Kulturstyrelsen udbyder nu i forbindelse med styrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” en opgave.


Opgaven har hovedtemaet ”De internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet herunder særligt medievirksomhedernes muligheder for fortsat at finansiere og producere dansk medieindhold”.

Der er tale om et frivilligt udbud med en samlet budgetramme på op til 1,5-2 mio. kroner.

Sidste frist for at afgive tilbud er mandag den 18. april 2016 kl. 12.00.

Tilbud modtaget efter denne frist vil ikke blive taget i betragtning.

Læs mere om udbuddet og find udbudsmaterialet her


Find Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om Mediernes Udvikling i Danmark”