Nyheder / Mediernes Udvikling i Danmark

20.05.2015

Mediernes udvikling i Danmark 2015

Det koster de danske husstande at følge med medieudviklingen. For godt 20 år siden brugte en husstand ca. 5,5 pct. af husholdningsbudgettet på de medierelaterede forbrugsposter – i dag er tallet ca. 11,3 pct. Udviklingen har især taget fart fra 2004. Flest penge går til blandt andet telefoner, telefonabonnementer, tv, pc mm.. Den mobile datatrafik stiger med stor fart.


På to år er de 12-18 åriges sening af traditionelt tv faldet med tre kvarter dagligt.
For de ældste fra 70 år og op er det radiolytningen, der er blevet ramt. Siden 2008, er de ældstes radiolytning faldet med knap tre kvarter dagligt. Til gengæld bruger den ældre generation nu mobilen mere flittigt, når de skal på internet, end året før.

Disse og mange andre resultater kan findes i Kulturstyrelsens nyeste online-rapport om mediernes udvikling i Danmark, som ligesom sidste års rapport har basisfakta om medieforbrug og mediebranchen.

I forhold til den første rapport medtager 2015-rapporten også fakta og tal om de lokale ugeaviser, kommerciel radio, de regionale TV 2-stationer og ikke-kommercielt lokal-tv. Dermed bliver billedet af det danske mediemarked mere komplet.

Om rapporteringen

Mediernes udvikling i Danmark 2015 er udarbejdet af Kulturstyrelsen under rådgivning fra et eksternt redaktionspanel af syv mediefaglige eksperter, forskere og brancherepræsentanter.

Rapporten er opdelt i en række sider for henholdsvis tv, radio, aviser, webtrafik osv. med uddybende analyser af forbruget på de omtalte platforme.

Branche- og forbrugsanalysen gennemgår dels husstandenes forbrug på de medierelaterede forbrugsposter, dels de største medievirksomheder i landet og annonceomsætningen. Derudover fremgår det, hvor stor en del af den annonceomsætning, der er rettet mod det danske marked, som tilgår udenlandske virksomheder, og dermed ikke er med til at finansiere produktionen af dansk – måske især publicistisk – medieindhold.

Derudover er der i 2015 offentliggjort 3 specialrapporter om henholdsvis:

Medieetik (RUC)

Journalistiske kvaliteter 1999-2014 (RUC)

Danskernes mediebrug 2014 – hverdag og demokrati (KU)

Læs hele rapporten: Mediernes udvikling i Danmark 2015

Se medlemmer af det eksterne redaktionspanel

Yderligere oplysninger

Kontorchef Susanne Mahler, tlf. 33 73 33 20, sma@slks.dk

Fuldmægtig Lykke Nordblom, tlf. 33 73 33 47, lno@slks.dk

Fakta

Medietendenser:

Forbrug på de medierelaterede poster

Forbruget på de medierelaterede forbrugsposter stiger og udgør nu 11,3 pct. af husstandens samlede forbrug.
Medierelateret årligt forbrug er i faste priser 31.654 kr.

Grupper med husstandsindkomst under 150.000 kroner bruger 18,3 pct. af husstandsbudgettet på de medierelaterede forbrugsposter, husstandsindkomster på 300.000-499.999 kr. bruger 12,9 pct. , mens husstandsindkomster over 800.000 bruger 9,4 pct.

Radio og traditionelt tv

Sening af traditionelt tv er faldet med 22 min. fra 2012-2014.
Public service-tv har fra 2013-2014 haft en fremgang i andelen af seningen (share) fra 55 pct. til 58 pct.

Ikke-public service-tv har haft et lille fald i andelen af seningen (share) fra 40 pct. til 39 pct.

Public service-radio har haft et fald i andelen af lytningen fra 78 pct. Til 75 pct.

Kommerciel radio har haft en fremgang i andelen af lytningen fra 22 pct. til 25 pct. i 2014.

Trykte dagblade og lokale ugeaviser

2,1 mio. personer, svarende til 42,5 pct. af befolkningen, læser dagligt et trykt dagblad, mens 2,8 mio. personer, svarende til 58 pct. af befolkningen, ugentligt læste en lokal ugeavis.
Landsdækkende dagblade har samlet et fald i læsere på 3 pct. fra 2013 til 2014 – heraf har omnibus/business-aviserne haft et fald på 10 pct. Provinsdagbladene er gået 9 pct. tilbage, mens de lokale ugeaviser har haft et fald på 6 pct. i det ugentlige læsertal.

Web/internet

I 2010 brugte 21 pct. af befolkningen internet på mobil. I 2014 var det 63 pct. Brugen af apps er steget fra 14 pct. i 2010 til 52 pct. i 2014.

70 pct. af de danske mobilbrugere har i 2014 læst eller downloadet nyheder via mobil eller tablet. Variationen på tværs af aldersgrupper er lille.

Godt halvdelen af de, der streamer film og tv har øget deres forbrug af streaming inden for det sidste år. For 40 pct. af streamerne er forbruget det samme.