Specialrapporter

Specialrapporter i forbindelse med Rapportering Mediernes Udvikling i Danmark

Som et led i Rapportering om mediernes udvikling i Danmark iværksætter Kulturstyrelsen enkeltstående projekter, hvoraf flere har et større omfang og en længere tidshorisont for gennemførelse og afrapportering.

Der er både i 2014 og 2015 offentliggjort specialrapporter, ligesom der i efteråret 2014 blev afholdt udbud om kommende specialrapporter.

Du kan neden for finde frem til de specialrapporter der indtil videre er offentliggjort i forbindelse med rapporteringen.

Specialrapporter offentliggjort i 2. halvår 2015

    Mediebrug på internettetSociale medierMedia literacy

Specialrapporter offentliggjort i 1. halvår 2015

    Danskernes mediebrug 2014 - hverdag og demokratiMedieetikJournalistiske kvaliteter 199-2014