Specialrapport på vej
De internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet

Baggrund

Projektet om ”De internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet herunder særligt medievirksomhedernes muligheder for fortsat at finansiere og producere dansk medieindhold” skal udføres af Mandag Morgen Danmark, Aalborg Universitet København og Copenhagen Business School i samarbejde.

Mandag Morgen Danmark vil fungere som projektleder på projektet der også vil have tilknyttet et Advisory Board.

Projektet udføres for Slots- og Kulturstyrelsen som en del af styrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

Projektet igangsættes efter det frivillige udbud, Kulturstyrelsen afholdt ultimo 2015/primo 2016.

Læs mere om udbuddet og find udbudsmaterialet her

Læs mere om Rapportering om mediernes udvikling i Danmark her

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at give en dybere og sammenhængende viden om og forståelse af de mulige konsekvenser af udviklingen, de internationale aktørers betydning, årsagssammenhænge og dynamikker samt af omfanget af de effekter – positive som negative – der måtte være af udviklingen. Projektet skal således tilvejebringe sammenhængende viden om de internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet herunder særligt medievirksomhedernes muligheder for fortsat at finansiere og producere dansk medieindhold.

Projektet vil give svar på otte centrale spørgsmål:

1. HVEM ER DE INTERNATIONALE SPILLERE
En kortlægning af de internationale aktører på det danske mediemarked, deres ejerskaber, udbredelse, styrker, potentialer og kommercielle markedsandele samt deres interaktion og samarbejde med de danske medier.

2. MEDIEØKOLOGI
Beskriver påvirkningen fra de internationale aktører af rammevilkårene og medieøkologien i Danmark defineret som både det økonomiske, det magtrelaterede/debatstyrende og det publicistiske fundament for de danske medieinstitutioner.

3. MARKEDSINDFLYDELSE
De internationale aktørers konkrete betydningen for den demokratiske debat og borgernes deltagelse i demokratiet i den nye digitale medievirkelighed vil blive beskrevet og analyseret. Projektet belyser, i hvor høj grad danske medier i dag er afhængige af samspillet med de internationale teknologigiganter for at nå ud til det danske mediemarked, og hvordan det nye mediebillede påvirker brugernes adfærd.

4. ÆNDREDE VÆRDIKÆDER
Projektet beskriver, hvordan digitaliserings- og dataficerings-processer skaber en række nye vilkår for værdikæderne på mediemarkedet for redaktion, produktion og distribution af nyheder samt for medieøkonomien og relationen til brugerne.

5. SCENEARIEANALYSE
Projektet indeholder tre scenarie-analyser - en kommerciel, en publicistisk og en demokratisk. De tre scenarieanalyser vil illustrere en række overordnede, generiske udviklingsretninger for det danske mediemarked med særligt fokus på de kritiske risici, der kendetegner danske mediers muligheder for at udvikle sig kommercielt, deres forudsætninger for at producere og distribuere dansk publicistisk indhold og fremtiden for det danske demokrati.

6. INDHOLDSANALYSE
Projektet omfatter en kvantitativ indholdsanalyse, der skal give et overblik over, hvordan internationale aktører spiller en rolle i produktion af medieindhold og særligt, hvordan det distribueres i det danske medielandskab. Der foretages desuden en trafikmønsteranalyse af indhold i sociale netværk samt i samspillet med mediebranchens egne digitale platforme. Der vil blive anvendt casestudier.

7. MEDIEØKONOMI
Projektet omfatter en reklameanalyse, der skal kortlægge udviklingen i annonceomsætningen og annonceforbruget på det danske mediemarked. Projektet skal analysere nærmere hvor stor en andel af det danske annoncemarked, som nu hentes af nye og internationale spillere, hvilke typer af annoncering, der er tale om, samt hvor dybt indgrebet i den danske medieøkonomi er såvel nationalt som lokalt. Projektet beskriver desuden forsøg på udviklingen af nye forretningsmodeller.

8. SWOT OVERBLIK
Med udgangspunkt i en SWOT-analyse udarbejdes en kortlægning af de aktuelle og fremtidige udfordringer på det danske mediemarked.

Projektets faser

Projektet består af en række projektpakker og strækker sig over en længere periode:

Projektpakke 1: Kortlægning af Internationale aktører
Projektpakke 2: Kommercielle rammevilkår, værdikæder og fremtidsperspektiver
Projektpakke 3: Medieudbud, Mediedagsorden og Publicistisk Mangfoldighed
Projektpakke 4: Risici, Potentiale og Muligheder på det danske mediemarked

Projektet munder ud i ét sammenskrevet projekt og forventes afsluttet i sommeren 2017