Spørgsmål og svar

Potentielle ansøgere kan frem til fredag den 8. april 2016, kl. 12.00, stille uddybende spørgsmål til udbuddet.

Spørgsmål, der modtages af Slots- og Kulturstyrelsen inden fredag den 8. april 2016 kl. 12.00, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål sendes til:

Slots- og Kulturstyrelsen
Medier
medieudviklingen@slks.dk

Anfør venligst teksten ”Spørgsmål til udbudsmaterialet” i emnelinjen. 

Offentliggørelse

Den 5. februar 2016.

Husk at holde dig opdateret om spørgsmål og svar

Ansøgeres opfordres til at holde sig opdateret om spørgsmål og de hertil afgivne svar på denne side.

Indkomne spørgsmål og svar

1) KAN ANDRE END DE PÅ UDSENDELSESLISTEN ANFØRTE INSTITUTIONER BYDE PÅ DEN BESKREVNE OPGAVE?

Alle interesserede institutioner og organisationer kan afgive tilbud på opgaven. Det er således ikke kun de institutioner, der er anført på udsendelseslisten, der kan afgive tilbud.

2) KAN DE I UDSENDELSESLISTEN BESKREVNE INSTITUTIONER VÆLGE AT BYDE I SAMARBEJDE MED IKKE NÆVNTE INSTITUTIONER?

De institutioner, der står i udsendelseslisten, kan også vælge at byde i samarbejde med institutioner og organisationer, der ikke står nævnt på udsendelseslisten.