Kort nyt
fra Mediernes udvikling i Danmark

Slots og Kulturstyrelsen vil på denne "Kort Nyt"-side søge løbende at offentliggøre kortere, aktuelle nyhedsbreve eller "minirapporter".

KORT NYT fra Mediernes udvikling i Danmark 2016

Brug af sociale medier i 2016
Om børns, familietypers og husstandsindkomstens betydning for brugen af de sociale medier

Offentliggjort den 24. november 2016