Nyheder / Mediernes Udvikling i Danmark

08.02.2017

MEDIEBRANCHEN REAGERER PÅ ÆNDREDE VILKÅR

De senere års forandringer på mediemarkedet udfordrer mediernes økonomi. Det viser en ny analyse fra Slots- og Kulturstyrelsen, der ser nærmere på mediebranchens evne til at tilpasse sig den nye virkelighed.


Flere medier er i høj grad udfordret af de markedsvilkår, der har indfundet sig på mediemarkedet.Det viser en ny brancheanalyse fra Slots- og Kulturstyrelsen, der er en del af ’Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark’.

Ikke mindst den digitale udvikling og strukturelle forandringer som for eksempel brugernes ændrede medievaner og mediernes tab af betalende abonnenter er årsager til den nye virkelighed, medierne må forholde sig til.

Overordnet set viser analysen af mediebranchens økonomi og beskæftigelse, at branchen har formået at tilpasse sig markedsudviklingen. Mediebranchen har fra 2008-2014 haft et samlet fald i omsætningen på 3,2 mia. kr., men den har i samme periode formået at øge resultatet efter skat, ligesom egenkapitalen er styrket. Værditilvæksten pr. årsværk er i perioden 2011-2014 samlet set steget i mediebranchen. En del af forklaringen på dette er driftstilpasninger, der i visse delbrancher har medført et fald i beskæftigelsen.

I 2014 beskæftigede mediebranchen i alt 25.023 personer defineret både som hel- og deltidsbeskæftigede. Det betyder, at antallet af beskæftigede i mediebranchen fra 2008-2014 faldt med 1.552 beskæftigede.

Beskæftigelsen er fra 2008-2014 særligt steget for delbrancherne Tv og Uafhængig journalistvirksomhed, mens den i særlig grad er faldet for de skrevne medier i delbrancherne Udgivelse af dagblade, Distrikts- og annonceblade samt Magasiner og ugeblade.

Læs analysen ”Mediebranchens økonomi og beskæftigelse”

Fakta om undersøgelsen
Brancheanalysen er den anden i rækken af analyser af mediebranchens økonomi og beskæftigelse, som er udarbejdet som en del af ’Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark’. Brancheanalysen baserer sig på de nyeste tal fra Danmarks Statistik fra 2008-2014.

Yderligere oplysninger
E-mail: medieudviklingen@slks.dk