Nyheder / Mediernes Udvikling i Danmark

22.03.2017

Sådan er tilstanden hos de lokale medier

Hvordan er tilstanden hos de lokale medier, og er de lokale medier stadig lokale? Det har Slots- og Kulturstyrelsen fået undersøgt i to rapporter, som er blevet til i et samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Rapporterne præsenteres på Nationalmuseet i dag.


Hvilken rolle spiller lokale medier i et medielandskab i rivende udvikling? Hvad indeholder de lokale medier, og hvilke konsekvenserne er der forbundet med, at lokale og regionale medier i stadigt højere grad fusionerer?

Svarene på de spørgsmål kan man finde i to nye rapporter, som Slots- og Kulturstyrelsen netop har fået udarbejdet. Rapporterne ”Lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder” og ”Mediefusioners effekter på lokal- og regionalmediers strategi og indhold” bliver præsenteret på en konference om lokale og regionale medier på Nationalmuseet i dag.

Slots- og Kulturstyrelsens direktør Jesper Hermansen siger:

”Vi har brug for et kvalificeret og solidt fagligt grundlag at stå på, når vi forholder os til og diskuterer medieudviklingen og tilstanden for medier i Danmark. Det er præcis det, vi får med de to rapporter, vi har fået udarbejdet, når det gælder de lokale medier. Jeg er sikker på, at rapporterne kan bidrage til en nuanceret og konstruktiv debat – ikke bare på konferencen på Nationalmuseet i dag, men også ude på redaktionerne, direktørgangene i mediehusene og i den offentlige debat.”

Stadigt færre selvstændige nyhedsmedier

I takt med udviklingen i mediebranchen samles dagblade, ugeaviser og lokalaviser i stadigt større mediekoncerner. Rapporterne viser, at fusioner ofte er motiveret af synergi, stordriftsfordele og et stærkere kapitalgrundlag.

Forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Flemming Svith siger:

”Når vi ser på for eksempel fusionen Jysk Fynske Medier, der er case for undersøgelsen, så har motivationen først og fremmest været et økonomisk rationale. Men der har også været et publicistisk ønske om fortsat at være i stand til at kunne udgive journalistik, der understøtter og udvikler lokalsamfundet og demokratiet.”

De to rapporter belyser tilstanden i de lokale og regionale nyhedsmedier og fremhæver blandt andet, at:

  • Journalister og redaktører på lokal- og regionalmedier har et professionelt og interessebåret engagement for de lokalområder, de bor og arbejder i.
  • Kun halvdelen af de lokale og regionale mediers nyheder handler specifikt om de lokale områder eller regionen. Den anden halvdel af nyhederne har enten et nationalt fokus på Danmark eller intet geografisk fokus.
  • De lokale og regionale medier informerer først og fremmest om begivenheder eller hændelser. De har en kuratorrolle og sorterer, hvilke begivenheder i lokalområdet, som skal præsenteres som nyheder.
  • Der er en positiv sammenhæng mellem borgernes interesse for lokale nyheder, deres lokale tilhørsforhold og lokale engagement.
  • Mange borgere ønsker en kritisk gravende lokaljournalistik, men dagsordenssættende, kritisk undersøgende journalistik er stort set fraværende i de lokale nyheder.
  • Lokaljournalisterne har efter fusionen ændret dækningen af de i undersøgelsen udvalgte områder, når det gælder nyhedernes geografiske fokus, emner og favoriseringer.
  • Der er blevet større forskel på, hvordan medierne dækker fusionscentret og de mere fusionsperifere lokalområder.
  • Mediefusioner og en større medieorganisation kan have utilsigtede konsekvenser for den journalistiske dækning af lokalområderne.


Fakta om rapporterne:

Rapporterne er udarbejdet af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som en del af Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, der offentliggør faktuel viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår.

Læs rapporten ”Lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder”

Læs rapporten ”Mediefusioners effekter på lokal- og regionalmediers strategi og indhold”

Yderligere oplysninger:

Pressevagt: 22 61 19 95
Specialkonsulent Morten Stephensen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 52 32, mos@slks.dk