Specialrapporter

Specialrapporter i forbindelse med Rapportering om Mediernes Udvikling i Danmark

Som et led i Rapportering om mediernes udvikling i Danmark iværksætter Slots- og Kulturstyrelsen enkeltstående projekter, hvoraf flere har et større omfang og en længere tidshorisont for gennemførelse og afrapportering.

Der er både i 2014 og 2015 offentliggjort specialrapporter, ligesom der i både i efteråret 2014 og foråret 2016 er blevet afholdt udbud om kommende specialrapporter.

Du kan neden for og i boksene til højre finde frem til de specialrapporter der indtil videre er offentliggjort i forbindelse med rapporteringen.

SPECIALRAPPORTER PÅ VEJ:

  • De internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet

 

UDBUD 2017

Slots- og Kulturstyrelsen har den 3. februar 2017 åbnet for et frivilligt udbud under temaet "Forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af hvad nyheder og aktualitetsstof er og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst".

Fristen for at afgive tilbud på projektet er mandag den 24. april 2017 kl. 12.00.

FIND UDBUDSMATERIALE OG PRAKTISKE OPLYSNINGER HER

 

 

Specialrapporter offentliggjort i 2017

    Lokal- og regionalmediernes indhold, rolle og betydning i lokalområderMediefusioners effekter på lokal- og regionalmediers strategi og indhold

Specialrapporter offentliggjort i 2016

    Borgernes kilder til viden og nyheder

Specialrapporter offentliggjort i 2. halvår 2015

    Mediebrug på internettetSociale medierMedia literacy