Formiddagskonference
Lokale og regionale mediers indhold, rolle og betydning

Slots- og Kulturstyrelsen inviterer torsdag den 23. marts 2017 kl. 9.00‐12.00 til en formiddagskonference om lokale og regionale nyhedsmediers indhold, rolle og betydning.

På konferencen vil resultaterne fra to omfattende undersøgelser, som Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) har gennemført for Slots- og Kulturstyrelsen som led i ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, blive præsenteret og debatteret.

Rapporten Lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning i lokalområder belyser overodnet, hvordan tilstanden er i de lokale og regionale nyhedsmedier ud fra journalisters og redaktørers synsvinkel, ud fra nyhedsindholdet i de lokale og regionale medier og ud fra borgernes synsvinkel.

Rapporten Mediefusioners effekter på lokalmediers strategi og indhold undersøger fusionen Jysk Fynske Medier og konsekvenserne for dækningen af lokalsamfundene for de fusionerede medier.

Efter præsentationen af de to rapporter vil et panel bestående af centrale aktører fra de lokale og regionale medier reflektere over og drøfte rapporternes konklusioner samt berøre en række forskellige temaer som:

  • Status på lokal- og regionaljournalistikken – dækkes det, der skal dækkes?
  • De lokale og regionale mediers rolle og indhold – hvad kan de tilbyde mediebrugerne, som ingen andre gør og kan?
  • Den økonomiske sundhedstilstand i de lokale- og regionale medier – hvilke rolle spiller mediefusioner og store internationale medieaktører, som f.eks. Facebook og Google?
  • Fremtidsperspektiver og udviklingsmuligheder for de lokale og regionale medier i Danmark - hvad drømmer branchen selv om, og hvordan kan man nå derhen?

Resuméer af de to rapporter, der præsenteres på konferencen, vil være lagt frem ved indgangen fra kl. 9.00.

 

Ordstyrer

Journalist Adam Holm

Program:

09.00-09.30: Ankomst, morgenkaffe/‐the mm.

09.30-09.40: Velkomst ved Slots- og Kulturstyrelsens direktør Jesper Hermansen

09.40-09.55: Åbningstale ved kulturminister Mette Bock

09.55-10.35: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole præsenterer resultater fra de to rapporter ved Flemming Svith og Peter From Jacobsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX).

10.35-10.45: Spørgsmål fra salen

10.45-11.00: Pause

11.00-11.50: Paneldebat

Panel:
• Betina Bendix, direktør TV SYD  
• Anne-Marie Dohm, direktør DR Danmark   
• Peter Orry, administrerende chefredaktør og direktionsmedlem i Jysk Fynske Medier
• Claus Wessel Krogh, ansvarshavende chefredaktør Politikens Lokalaviser

11.50-12.00: Afrunding, konklusion og tak for i dag ved Slots- og Kulturstyrelsens direktør Jesper Hermansen

Ændringer i programmet kan forekomme

Tid:

Torsdag den 23. marts 2017 Kl. 9.00-12.00

Sted:

Nationalmuseet (Festsalen)
Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10
1471 København K

Find Nationalmuseet på kort via dette link

Ruteplan fra Københavns Hovedbanegård (cirka 10 minutters gang)

Tilmelding:

Du tilmelder dig konferencen ved at udfylde tilmeldingsformularen her

Deltagelse i konferencen er gratis. Eventuelle afbud sendes til medieudviklingen@slks.dk

Læs mere:

Læs mere om baggrunden og indholdet af rapporterne her