Spørgsmål og svar

Potentielle ansøgere kan frem til fredag den 14. april 2017, kl. 12.00, stille uddybende spørgsmål til udbuddet.

Spørgsmål, der modtages af Slots- og Kulturstyrelsen inden fredag den 14. april 2017 kl. 12.00, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål sendes til:

Slots- og Kulturstyrelsen
Medier
medieudviklingen@slks.dk

Anfør venligst teksten ”Spørgsmål til udbudsmaterialet 2017” i emnelinjen. 

Offentliggørelse

Den 3. februar 2017.

Husk at holde dig opdateret om spørgsmål og svar

Ansøgeres opfordres til at holde sig opdateret om spørgsmål og de hertil afgivne svar på denne side.

Indkomne spørgsmål og svar

1) PROJEKTET DEFINERES SOM ET FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPROJEKT. ØNSKES PROJEKTET GENNEMFØRT AF EN FORSKNINGSINSTITUTION FREMFOR PRIVATE AKTØRER SOM KONSULENT- OG RÅDGIVNINGSVIRKSOMHEDER? ELLER BETRAGTES FORSKNINGSINSTITUTIONER OG PRIVATE AKTØRER SOM UDGANGSPUNKT SOM LIGE EGNEDE TIL AT LØSE OPGAVEN?

 

Forskningsinstitutioner og private aktører betragtes som udgangspunkt som lige egnede til at løse opgaven.


Der henvises desuden til udbudsmaterialets afsnit 4.5 (Tildelingskriterier) med underafsnit.

2) BUDGET ER: 700.000 KR. VI GÅR UD FRA AT BELØBET ER EKSKLUSIV MOMS.  ER DET RIGTIGT FORSTÅET?

 

Budgettet på 700.000 kr. er eksklusiv moms.

3) ER DET TILLADT AT ANVENDE OG AFLØNNE INTERNE MEDARBEJDERE TIL LØSNING AF OPGAVEN OG I GIVET FALD HVORDAN SKAL OMKOSTNINGERNE TIL DERES AFLØNNING FREMGÅ AF TILBUDDET?

 

Det er tilladt at aflønne interne medarbejdere i forbindelse med gennemførelse af projektarbejdet. Dette kan sidestilles med at hyre fx konsulenter til at løse dele af opgaven. Det bør dog fremgå af tilbuddet, herunder budget og projektorganisering.