Annonceomsætning
- i Danmark og til udlandet 2017

Introduktion

Herunder følger konklusion og hovedresultater for kapitlet Annonceomsætning i Danmark og til udlandet.

I downloadboksen til højre har du mulighed for at downloade det samlede kapitel Annonceomsætning i Danmark og til udlandet. I det samlede kapitel kan du læse mere uddybende analyser af udviklingen for annonceomsætningen.

Konklusion

Udviklingen i annonceomsætningen i Danmark er ikke ens på de forskellige medieplatforme, og afspejler på flere områder den generelle udvikling i danskernes mediebrug: Færre benytter de traditionelle medier, og flere gør brug af digitale platforme og tjenester fra især internationale aktører. Særligt annonceomsætningen på internettet stiger, og det er især udenlandske virksomheder, der har andel i væksten (i det følgende gengives tal målt ud fra faste priser med mindre andet angives):

  • Annonceomsætningen på internettet målrettet danske mediebrugere udgør i 2016 med 50,2 pct. for første gang over halvdelen af den samlede danske annonceomsætning (omfatter bl.a. trykte medier, tv, radio, internet)
  • 56,5 pct. af annonceomsætningen på internettet målrettet danske mediebrugere, svarende til 3,8 mia. kr., går i 2016 til udlandet – en stigning på 1,3 procentpoint fra 2015 til 2016, mod en stigning på 4 procentpoint fra 2014 til 2015.
  • 28 pct. af den samlede annonceomsætning i Danmark går til udlandet i 2016 mod 26 pct. i 2015.

Den samlede annonceomsætning går fra 2015 til 2016 frem med 1,4 pct., eller 178 mio. kr., til 13,3 mia. kr., og følger dermed BNP-væksten på 1,3 pct. Annonceomsætningen på internettet er det seneste år steget med 560 mio. kr., eller 9,1 pct. Til gengæld ses i samme periode en større tilbagegang i annonceomsætningen hos særligt de trykte medier:

  • Dagbladene har fra 2015 til 2016 haft en tilbagegang i annonceomsætningen på 196 mio. kr., svarende til et fald på 16 pct. Siden 1999 er annonceomsætningen for dagbladene faldet med 3,5 mia. kr.
  • Også øvrige trykte medier går tilbage fra 2015 til 2016: De lokale og regionale ugeaviser falder 6 pct., magasiner/fagblade/tidsskrifter falder 9 pct. og årlige publikationer falder 20 pct. Samlet er de trykte medier gået tilbage med 7,9 mia. kr. fra 1999.

Tv går kun 1 pct. tilbage fra 2015 til 2016, og radio øger annonceomsætningen med 12 pct. til 370 mio. kr. – det højst målte niveau i perioden 1999 til 2016.

Google og Facebook er de absolut største internationale aktører målt på annonceomsætning. De står for 3,7 mia. kr. af de 3,8 mia. kr. af annonceomsætningen målrettet danske mediebrugere, der går til udlandet. Google øger annonceomsætningen målrettet danske mediebrugere mest fra 2015 til 2016 med 268 mio. kr. mod Facebooks 105 mio. kr. Facebook har dog med 17 pct. den største vækst mod Googles vækst på 10 pct. 

Den del af annonceomsætningen målrettet danske mediebrugere der går til udlandet, steg fra 2015 til 2016 med 12 pct. mod en vækst på 6 pct. i den del der bliver i Danmark.

Hovedresultater

1. Annonceomsætningen på internettet stiger

Internettets andel udgør nu mere end 50 pct. af annonceomsætningen i Danmark.

Andel af samlet annonceomsætning i pct.

Kilde: Reklameforbrugsundersøgelsen af Dansk Reklameforbrugsundersøgelse

2. Jævnere udvikling i annonceomsætningen

Efter en årrække med større udsving vokser annonceomsætningen i pct. mere som BNP.

Årlig vækst i pct.

Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Reklameforbrugsundersøgelse

3. Stor spredning i mediernes udvikling

Særligt de trykte går tilbage i pct. i annonceomsætning fra 2015 til 2016.

Vækst i pct.

Kilde: Dansk Reklameforbrugsundersøgelse

4. Annonceomsætning til udlandet stiger

Stadig større andele af online annonce-omsætningen går til udlandet (i pct.).

Andel i pct.

Kilde: Danske Medier Research for Slots- og Kulturstyrelsen