Internetbrug og enheder 2017

Introduktion

Herunder følger konklusion og hovedresultater for kapitlet Internetbrug og enheder.

I downloadboksen til højre har du mulighed for at downloade det samlede kapitel. Her kan du læse mere uddybende analyser af udviklingen inden for brug af internet og enheder.

Konklusion

På særligt de traditionelle medier som tv, radio og avis er der store forskelle på danskernes brugsadfærd, især når man sammenholder de unge med de ældre. Det samme gør sig gældende for internetbrug. Forskellen er imidlertid, at hvor forskellen i mediebrug på de traditionelle medier i mange tilfælde bliver stadigt større, bliver den mindre på de nyere internetbaserede medier, der fokuseres på i nærværende kapitel. Det skyldes dels, at de unge opretholder deres i forvejen høje brug, dels at flere og flere ældre kommer mere og mere med.

I 2016 har 93 pct. af den danske befolkning mellem 16 og 89 år adgang til internet i hjemmet. Blandt de danske internetbrugere er det 91 pct., der bruger det dagligt. Det gælder 99 pct. af de 16-24-årige, og andelen falder, desto ældre man bliver. To tredjedele i selv den ældste aldersgruppe af internetbrugere (75-89 år) er dog online dagligt.

96 pct. af de danske familier er i besiddelse af en mobiltelefon i hjemmet i 2016. Det er dermed fortsat den enhed, der er mest udbredt. Udviklingen fra 2014 til 2016 viser imidlertid, at tablet er den enhed, der er steget mest i udbredelse i de danske familier. Modsat er digitalkamera og fastnettelefon de enheder, der er faldet mest.

Mobiltelefon og smartphone oplever ikke kun en stigning i udbredelse. Også brugen af enhederne er i fremgang. Således er markant flere begyndt at bruge mobiltelefon eller smartphone til at gå på internettet uden for hjem og arbejde. Andelen af befolkningen, der har internetadgang via mobiltelefon eller smartphone er steget til over det dobbelte siden 2011, således at næsten tre fjerdedele (73 pct.) i 2016 tilgår nettet ad denne vej. Andelen af danskere, der ikke går på nettet med mobilt udstyr uden for hjem og arbejdsplads, er omvendt faldet fra 41 pct. i 2011 til 16 pct. i 2016.

I 2016 er der 7 pct., der ikke har adgang til internet i hjemmet, og der er 5 pct. af danskerne, som ikke bruger internettet i hjemmet eller andre steder. Aldersmæssigt er det meget tydeligt, hvem det drejer sig om. Så godt som alle i aldersgrupperne under 65 år bruger internettet, hvorfor de 5 pct. skal findes i aldersgrupperne fra 65 år og derover; og hovedsagligt i den ældste aldersgruppe fra 75 år til 89 år, hvor en tredjedel ikke bruger det. 29 pct. heraf begrunder det med, at de ikke ved, hvordan man bruger internettet.

Flere og flere danskere bruger internettet til at tilgå en række tjenester. Eksempelvis er andelen af internetbrugere, der tilgår sociale netværkstjenester, steget fra 65 % i 2015 til 74 % i 2016. Det er et resultat af en stigning i samtlige aldersgrupper. Samtidig er der flere, der bruger mere end ét socialt medie. I 2016 tilgår 67 pct. mindst to eller flere af de sociale medier i løbet af en uge, hvilket er en stigning fra 62 pct. i 2015. Fra 2015 til 2016 er der sket et fald fra 33 pct. til 28 pct. i andelen af brugere af sociale medier, der kun bruger ét socialt medie.

Hovedresultater

1. Endnu flere med internet i hjemmet

I 2016 har 93 pct. af befolkningen (16-89 år) adgang til internet i hjemmet. Det er en stigning på 3 procentpoint i forhold til 2015.

Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%) med adgang til internet i hjemmet. 2015-2016

Kilde: Danmarks Statistik – It-anvendelse i befolkningen

2. Så godt som alle under 65 år er online

Ikke-brugerne af internet er hovedsagligt den ældste aldersgruppe (75-89 år), hvor en tredjedel ikke bruger det.

Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der ikke har brugt internet - fordelt på alder. 2016

Kilde: Danmarks Statistik – It-anvendelse i befolkningen

3. Flere går på internettet via smartphonen

Siden 2011 er andelen, der bruger internet via smartphone, fordoblet. I 2016 er det næsten tre fjerdedele af befolkningen.

Andel af den danske befolkning (16-89 år) (%), der har brugt forskellige typer af it-udstyr til at få adgang til internettet uden for hjem og arbejdsplads. 2011-2016

Kilde: Danmarks Statistik – It-anvendelse i befolkningen

4. Flere bruger mere end ét socialt medie

I 2016 tilgår over to tredjedele mindst to eller flere af de sociale medier i løbet af en uge, hvilket er en stigning fra 62 pct. i 2015.

Andel brugere af sociale medier (16-89 år) (%), der mindst én gang om ugen anvender følgende antal forskellige sociale medier. 2015-2016

Kilde: Danmarks Statistik – It-anvendelse i befolkningen
Univers: Brugere af sociale medier