Internettrafik 2017

Introduktion

Herunder følger konklusion og hovedresultater for kapitlet Internettrafik.

I downloadboksen til højre har du mulighed for at downloade det samlede kapitel Internettrafik. I det samlede kapitel kan du læse mere uddybende analyser af udviklingen for trafikken på online nyhedssites.

Konklusion

Fra første kvartal 2016 til første kvartal 2017 er det blevet endnu tydeligere, at de mobile platforme som smartphone og tablet for en række digitale nyhedsmedier er ved at blive læsernes foretrukne indgang til nyheder online. På disse nyhedsmedier ses til gengæld en generelt faldende tendens i antallet af brugere, der tilgår dem via PC.

Mobil har som platform oplevet en stigning i den daglige dækning fra 32 pct. i første kvartal 2016 til 37 pct. i første kvartal 2017, og er dermed den platform, der i perioden har øget sin dækning mest blandt de danske internetbrugere på de målte sites. I samme periode er der sket et fald i den gennemsnitlige månedlige dækning for platformen PC. Platformen er i samme periode faldet fra at have en dækning på 76 pct. til en dækning på 71 pct.

Målingen af antal sidevisninger på platformene PC, mobil og tablet viser, at især internetbrug via mobilen i perioden har været i vækst på de sites, der måles i Dansk Online Index. Det gennemsnitlige månedlige antal sidevisninger i første kvartal 2017 er på mobil steget 24 pct. i forhold til første kvartal 2016.

Målingen af besøg på platformene PC, mobil og tablet fra januar 2016 til marts 2017 viser, at mobil lægger afstand til de andre platforme, når det gælder de sites, der indgår i Dansk Online Index. Det gennemsnitlige antal besøg pr. måned på mobil er steget med 39 pct. i første kvartal 2017 i forhold til første kvartal 2016.

De mobile platforme samlet (Mobil + Tablet) stod i første kvartal 2016 gennemsnitligt for 59 pct. af besøgene på sites, der indgår i Dansk Online Index. I første kvartal 2017 er den gennemsnitlige andel af besøg steget til 65 pct. for de mobile platforme.

For flere af de mellemstore og mindre nyhedssites gælder, at placeringen på toplisten ændres alt efter, om der er tale om månedlig, ugentlig eller daglig dækning. Eksempelvis borsen.dk kommer af de udvalgte sites ind på en tolvteplads i forhold til månedlig dækning, en elvteplads i forhold til ugentlig dækning og en syvendeplads i forhold til daglig dækning. De fire største sites (dr.dk, tv2.dk, bt.dk, berlingske.dk) har den samme topplacering uanset, om der måles på månedlig, ugentlig eller daglig dækning.

Hovedresultater

1. Mobilen bliver stadig mere populær

Mobil er den platform, der har øget sin dækning mest blandt de danske internetbrugere.

Gennemsnitlig daglig dækning i pct.

Kilde: DOI. Univers: Danske internetbrugere i alderen 7 år og derover.

2. Flest besøg fra mobile platforme

For en række nyhedsmedier er de mobile platforme ved at blive læsernes foretrukne indgang til digitale nyheder.

Platformens andel af besøg i pct.

Kilde: DOI. Univers: Danske internetbrugere i alderen 7 år og derover.

3. Flest sidevisninger fra mobile platforme

De mobile platforme står i 1. kvartal 2017 samlet set for mere end halvdelen af sidevisningerne på de målte sites.

Platformens andel af sidevisninger i pct.

Kilde: DOI. Univers: Danske internetbrugere i alderen 7 år og derover.

4. Fremgang i brugertallet for nyhedssites

Størstedelen af de målte nyhedssites har fremgang i brugertallet. Af de tyve største nyhedssites har kun fire tilbagegang.

Brugere i 1.000 pr. måned – alle platforme (mobil, tablet og PC)

Kilde: DOI. Univers: Danske internetbrugere i alderen 7 år og derover.