Kort nyt
fra Mediernes udvikling i Danmark

Slots og Kulturstyrelsen vil på denne "Kort Nyt"-side søge løbende at offentliggøre kortere, aktuelle nyhedsbreve eller "minirapporter".

KORT NYT fra Mediernes udvikling i Danmark 2017

Brug af sociale medier i 2017
Om hvor mange sociale medier de danske brugere er aktive på, facebookbrugernes handel på nettet, og hvad der i øvrigt kendetegner de danske brugere af sociale medier

Offentliggjort den 14. november 2017

Streamingtjenester
Om danskernes økonomiske forbrug på betalte streamingtjenester belyst. Forbruget bliver vist både totalt og på tværs af husstandsgrupper og aldersgrupper.Udover at se på husstandenes økonomiske forbrug på streamingtjenester bliver det blandt andet også beskrevet, hvordan internationale streamingtjenester øger indholdsbudgetterne markant i disse år.

Offentliggjort den 15. december 2017