Nyheder / Mediernes Udvikling i Danmark

22.01.2018

Danskernes forbrug på medier ændrer sig fortsat

En ny analyse af danskernes medieforbrug fra Slots- og Kulturstyrelsen viser, at husstandenes forbrugsmønster har ændret sig væsentligt siden 2006.


En ny analyse, ”Forbrug og Priser”, fra Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” viser blandt andet, at danske husstande i 2016 brugte langt flere penge på medier, der ses og lyttes til, end på medier, der læses, som for eksempel aviser, magasiner og bøger. Analysen offentliggøres af styrelsen i dag.

Ifølge rapporten er det samlede årlige forbrug på de læste medier siden 2006 faldet fra 4.147 kroner til 2.279 kroner i 2016 per husstand målt i faste priser. Samtidig viser tallene, at danskerne i høj grad prioriterer at fastholde forbruget på medier, der ses og lyttes til som for eksempel tv og streaming-tjenester. Det bemærkes, at tallene er opgjort på basis af en ny opgørelsesmåde fra Danmarks Statistik, der tegner et andet billede af udviklingen i det samlede medieforbrug (korrigeret for inflation) end tidligere.

Det er ifølge rapporten især salget af aviser og magasiner i løssalg, der falder, men også salget af bøger går tilbage.

Tallene viser, at det årlige forbrug på aviser købt i løssalg er faldet fra 326 kroner i 2006 til 96 kroner i 2016 per husstand. I samme periode har abonnementssalget udviklet sig mere stabilt med et fald fra 1.247 kroner i 2006 til 917 kroner i 2016.

Magasiner i løssalg i landets kiosker og supermarkeder er ifølge rapporten gået betydeligt tilbage og er reduceret med en tredjedel fra 990 kroner i 2006 til 312 kroner i 2016. I samme periode er forbruget på abonnementer på magasiner steget fra 110 kroner til 134 kroner per husstand.

For fag- og skønlitteratur viser Slots- og Kulturstyrelsens analyse, at forbruget per husstand er gået tilbage fra 1570 kroner i 2006 til 820 kroner i 2016.

Selskaberne samler digitale tjenester

Der er ifølge rapporten en tendens på det danske tele- og tv- marked til, at selskaberne lancerer forskellige former for kombinerede tele- og medieproduktpakker.

I dag giver et mobilabonnement således ikke bare adgang til telefoni og datapakker. Abonnementerne giver ofte også adgang til en række digitale medietjenester som for eksempel TV 2 Play, Zetland, HBO, Pling og Wype.

Styrelsens analyse har kortlagt billedet, som det ser ud i dag, for i alt 15 danske udbydere af telefoni og tv. Analysen viser, at enkelte tele- og tv-udbydere har helt op til ni interne eller eksterne medietjenester inkluderet i deres samlede tele- og tv-pakker.

Øvrige konklusioner fra rapporten:

  • Det årlige forbrug på medierelaterede forbrugsposter var i 2016 på 19.626 kroner ud af et samlet gennemsnitligt forbrug i de danske husstande på 299.582 kroner. Det er på niveau med 1994 men dog væsentlig lavere end forbruget i tiden op til finanskrisen.
  • Der er sket store forskydninger i, hvordan de danske husstande disponerer de 19.626 kroner særligt i perioden efter finanskrisen. For eksempel er tidligere store forbrugsposter som CD’er, DVD’er og fastnettelefoni stort set udgået af husstandenes forbrug i 2016.
  • Danske husstande bruger markant flere penge hos tele- og tv-selskaberne i dag end i 1994. I 1994 brugte de 5.649 kroner om året. Det tal er i 2016 steget til 9.393 kroner.

Slots- og Kulturstyrelsens undersøgelse om danskernes forbrug på medierelaterede forbrugsposter er en del af ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

Læs mere om danskernes forbrug i analysen ”Forbrug og priser”

Læs mere om ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook-siden ”Kultur i Danmark

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Anders Sebastian Kauffeldt, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 51 90, ask@slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95