Nyheder / Mediernes Udvikling i Danmark

06.10.2017

Danskernes opfattelse af nyheder og aktualitetsstof skal undersøges

Slots- og Kulturstyrelsen igangsætter nu et nyt projekt, der skal belyse, hvordan forskellige befolkningsgrupper i Danmark opfatter og forstår, hvad nyheder og aktualitetsstof er. Projektet udføres af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX).


Formål

Det er projektets formål at give viden om, hvordan forskellige befolkningsgrupper opfatter og forstår, hvad nyheder og aktualitetsstof er, og hvordan dette har ændret sig i forskellige befolkningsgrupper i takt med medieudviklingen.

Derudover skal projektet afdække, hvilken rolle, nyheder og aktualitet spiller for den enkelte borger, dels i forhold til den oplevede kontakt med det omgivende samfund, dels i forhold til de behov og ønsker man som borger måtte have for at føle sig kompetent i de sammenhænge, man færdes i – f.eks. i skolen, på arbejdspladsen, i forhold til myndighederne osv.

Betydningen heraf skal sættes i et samfundsmæssigt perspektiv.

Projektet forventes afsluttet medio 2019.

Baggrund

Som led i ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” har Slots- og Kulturstyrelsen i begyndelsen af 2017 afholdt et frivilligt udbud af en analyse, der skal undersøge og afdække forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af, hvad nyheder og aktualitetsstof er. Ved fristen for at afgive tilbud var der indkommet i alt syv tilbud, der alle var konditionsmæssige. Ud fra en samlet bedømmelse blev tilbuddet fra DMJX vurderet som det bedste.

Projektet ledes af forskningsleder i sociale medier ved DMJX, Jakob Linaa Jensen. De øvrige forskere fra DMJX er forskningslektor Flemming Tait Svith og forskningschef Roger Buch.

Flere informationer:

Læs mere om projektet og find link til udbudsmaterialet her

Find Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om Mediernes Udvikling i Danmark”

Kontaktpersoner:

Slots- og Kulturstyrelsen:
Fuldmægtig Kasper Dalby, tlf. 33 74 45 11, medieudviklingen@slks.dk 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:
Forskningschef, Jakob Linaa Jensen, tlf. 89 44 05 81, jlj@dmjx.dk