Radio 2017

Introduktion

Herunder følger konklusion og hovedresultater for radio-kapitlet.

I downloadboksen til højre har du mulighed for at downloade det samlede radio-kapitel. I det samlede kapitel kan du læse mere uddybende analyser af udviklingen for radio.

Konklusion

I 2016 falder radiolytningen igen. Det sker efter et 2015, hvor radiolytningen steg og dermed brød den nedadgående udvikling med flere års kontinuerlige fald. Men udviklingen er ikke faldet entydigt tilbage i det gamle spor. Det skyldes, at faldet i 2016 primært er båret af enkelte, men udslagsgivende, kanaler. Nærværende kapitel viser, at et flertal af radiokanalerne har taget den stigende udvikling fra 2015 med sig ind i 2016, selvom den totale lytning til radio er faldet.

De yngre lyttere (12-18 år) lytter i 2016 dagligt til mere radio, end de har gjort i en årrække. Også i den anden ende af aldersspændet (70 år og derover), som i forvejen er dem, der lytter mest, lyttes der en smule mere til radio, end der blev året forinden. Samtlige aldersgrupper herimellem lytter mindre til radio.

Det er fortsat mænd, der lytter mest til radio, men det overordnede fald i lyttetid er et resultat af udviklingen hos begge køn. Mænd er dog faldet lidt mere end kvinder, således at forskellen i lyttetid kønnene imellem er reduceret til 10 minutter i 2016 – den laveste forskel, der har været målt.

Ligesom det har været udviklingen de seneste år ses også fra 2015 til 2016 en vækst i andelen af den samlede lytning, der finder sted digitalt på bekostning af lytningen til FM-kanalerne. I 2016 optager sidstnævnte dog fortsat langt størstedelen af lytningen, således at 63 pct. fortsat sker via FM-båndet og 37 pct. er blevet digitalt.

De kommercielle kanalers lytterandel på 24,7 pct. i 2016 er den højeste i en årrække. Det skyldes primært mænd i aldersgrupperne 12-29 år og 30-49 år, der har reduceret lyttetiden til public service-radio mest. De to aldersgrupper er faldet med henholdsvis 15 pct. og 13 pct. i forhold til 2015.

Podcastmediet er i rivende udvikling. Flere og flere danskere stifter bekendtskab med fænomenet, producenter rapporterer om stigende antal downloads og udbuddet er stadigt voksende. Den seneste udvikling er, at særligt dagbladsbranchen udvider deres tilbud til læserne med indholdstilbud, de kan lytte til.

Hovedresultater

1. Radiolytning falder igen

I 2016 falder radiolytningen igen efter et 2015 med stigende radiolytning, der brød det flere års kontinuerlige fald.

Gennemsnitlig daglig lyttetid i minutter – 2008-2016

Kilde: Kantar Gallup/Radio-Meter

2. De unge lytter mere

De yngste (12-18 år) lytter markant mere til radio, end de har gjort de seneste år.

Gennemsnitlig daglig lyttetid i minutter - 2010-2016

Kilde: Kantar Gallup/Radio-Meter. NB! Lille stikprøve (62).

3. Fortsat fremgang på digitale kanaler

56 pct. af radiolytningen foregår fortsat på FM-båndet, men mere og mere radiolytning bevæger sig over på digitale platforme.

Den totale radiolytning fordelt på platform (%) - 2016

Kilde: Kantar Gallup/Radio-Meter

4. Public service-andelen er faldende

De kommercielle kanaler opnår i 2016 den hidtil højst målte lytterandel på 24,7 pct. siden målingens første år i 2008.

Den totale radiolytning fordelt mellem public service og kommercielle kanaler - 2010-2016

Kilde: Kantar Gallup/Radio-Meter