Specialrapporter 2017

Specialrapporter i forbindelse med Rapportering om Mediernes Udvikling i Danmark

Som et led i Rapportering om mediernes udvikling i Danmark iværksætter Slots- og Kulturstyrelsen enkeltstående projekter, hvoraf flere har et større omfang og en længere tidshorisont for gennemførelse og afrapportering.

Der er siden 2014 offentliggjort specialrapporter, ligesom der er afholdt udbud om kommende specialrapporter.

Du kan nedenfor og i boksene til højre finde frem til de specialrapporter, der indtil videre er offentliggjort i forbindelse med rapporteringen.

SPECIALRAPPORTER PÅ VEJ:

Specialrapporter offentliggjort 2. halvår 2017

    De internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet herunder særligt medievirksomhedernes muligheder for fortsat at finansiere og producere dansk medieindhold

Specialrapporter offentliggjort 1. halvår 2018

    Danskernes brug af adblockereLokal- og regionalmediernes indhold, rolle og betydning i lokalområderMediefusioners effekter på lokal- og regionalmediers strategi og indhold

 

UDBUD 2017

Slots- og Kulturstyrelsen afholdt i foråret 2017 et frivilligt udbud under temaet "Forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af hvad nyheder og aktualitetsstof er og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst".

LÆS MERE OM PROJEKTET, DER GENNEMFØRES AF DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE - DMJX