Konference
Internationale aktørers påvirkning af den danske mediebranche

Slots- og Kulturstyrelsen inviterede onsdag den 13. september 2017 kl. 09‐14.00 til en konference i Eigtveds Pakhus om internationale aktørers betydning for det danske mediemarked.

På konferencen blev resultaterne fra en omfattende undersøgelse, ”Globaliseringen af den danske mediebranche”, som Mandag Morgen har gennemført for Slots- og Kulturstyrelsen som led i ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, præsenteret og debatteret.

Rapporten konkluderer blandt andet, at de danske medievirksomheder ikke længere selv har kapacitet til at definere de teknologiske, distributionsmæssige og forretningsmæssige standarder, de benytter sig af, når de leverer dansk indhold til de danske mediebrugere.

Rapporten viser, at der er sket en globalisering af markedet, en digitalisering af indholdsdistributionen og en dataficering af relationerne mellem brugere og virksomheder på markedet, og udviklingen drives i dag primært af en snæver kreds af store internationale virksomheder som for eksempel Google, Facebook og Apple.

Efter præsentationen af rapporten var der præsentationer fra Nick Wrenn (Facebooks Head of News Media Partnerships i blandt andet Europa), Torry Pedersen (Schibsteds publicistiske direktør i Norge) og Anette Novak (hovedforfatteren bag den svenske medieudredning) med deres perspektiver og erfaringer i forlængelse af rapportens konklusioner.

Rapporten med resume på dansk og engelsk kan findes her.

Afslutningsvis debatterede et panel af aktører fra branchen rapporternes konklusioner med fokus på:

  • Hvilke muligheder og udfordringer den danske mediebranche har, inden for områder som finansiering af dansk indhold, forskellige aktørers råderum og mulige samarbejder.
  • Hvad den enkelte medievirksomhed og branchen kan gøre.
  • Hvad staten og EU kan gøre.

Under paneldebatten var der mulighed for at stille spørgsmål fra salen til paneldeltagerne samt deltage i debatten.

 

Billeder og video fra konferencen

Foto: Thomas Rahbek

Se første del af konferencen:

Se anden del af konferencen:

Ordstyrer

Journalist Vibeke Daell Bjerrum

Program

9.00-9.30: Ankomst, morgenkaffe/-te

9.30-9.35: Velkomst
ved Slots- og Kulturstyrelsens direktør Jesper Hermansen

9.35-9.50: Åbningstale
ved Kulturminister Mette Bock

Del 1 – Globaliseringen af den danske mediebranche

9.50-10.15: Introduktion til rapporten
ved Lisbeth Knudsen (Mandag Morgen)

10.15-11.30: Rapportens resultater
ved Lisbeth Knudsen (Mandag Morgen), Mikkel Flyverbom (CBS) og Lars Holmgaard Christensen (Aalborg Universitet)

11.30-12.00: Let frokost

Del 2 – Muligheder og perspektiver

12.00-12.30: Facebook
ved Nick Wrenn (Facebook) med efterfølgende Q&A

12.30-13.10: Nordiske erfaringer
ved Torry Pedersen (Schibsted) og Anette Novak (Den svenske medieudredning)

13.10-13.55: Panel og debat
ved Ebbe Dal (Danske Medier), Lars Werge (Dansk Journalistforbund), Torry Pedersen (Schibsted) og Anette Novak (Den svenske medieudredning)

13.55-14.00: Afrunding og tak for i dag
ved Slots- og Kulturstyrelsens direktør Jesper Hermansen

Ændringer i programmet kan forekomme

Tid:

Onsdag den 13. september 2017 Kl. 09.00-14.00

Sted:

Eigtveds Pakhus
Strandgade 25G
1401 København K.

Find Eigtveds Pakhus på kort
Få information om ankomst med offentlig transport

Tilmelding:

Deltagelse i konferencen er gratis. Da antallet af pladser er begrænset, sker tilmelding efter ”først-til-
mølle”‐princippet. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 7. september 2017 kl. 12.00.

Eventuelle afbud sendes til medieudviklingen@slks.dk

Læs mere:

Læs mere om baggrunden og indholdet af rapporten på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside