TV 2017

Introduktion

Herunder følger konklusion og hovedresultater for tv-kapitlet.

I downloadboksen til højre har du mulighed for at downloade det samlede tv-kapitel. I det samlede kapitel kan du læse mere uddybende analyser af udviklingen for tv.

Konklusion

Danskernes daglige sening af traditionelt tv er faldet kontinuerligt siden 2010, som var det år, hvor der siden etableringen af TV-Meter-målingen i Danmark i 1992 er set mest tv. I 2016 så danskerne i gennemsnit traditionelt fjernsyn i 2 timer og 38 minutter dagligt. Det er et fald på 14 minutter i forhold til 2015 og 43 minutter i forhold til 2010.

Det er hovedsagligt ikke-public service-kanalerne, der er faldet i seertid, hvor public service-kanalerne i højere grad har formået at bevare niveauet fra sidste år. Det har betydet, at public service-kanalernes andel af tv-seningen er steget fra 58 pct. i 2015 til 63 pct. i 2016.

En del af forklaringen på tilbagegangen i den traditionelle tv-sening kan være, at en del af seningen er flyttet over på andre digitale (streaming) platforme samt det skifte, der er sket i danskernes medieadfærd, når tv’et kører. I dag benytter seerne ofte enten en smartphone eller tablet, mens de ser tv. Det betyder, at det ikke længere alene er de forskellige tv-programmer, der konkurrerer om mediebrugernes opmærksomhed. Konkurrencen er åbnet til nu også at inkludere indhold fra andre enheder, mens der sendes tv-programmer.

Brugen af smartphone og tablet er særligt udbredt blandt den yngre del af befolkningen, og der er en tydelig sammenhæng mellem gennemsnitlig daglig seertid og alder. De ældre aldersgrupper ser generelt mere traditionelt tv end de yngre aldersgrupper. Mindst traditionelt tv så de 12-18-årige i 2016 med i gennemsnit 49 minutter om dagen, mens danskere i alderen 71 år så mest tv med i gennemsnit 4 timer og 22 minutter om dagen.

Hvor der tidligere år særligt har været fald i de helt unges tv-sening ses i 2016 også relativt store fald i de tilstødende aldersgrupper. Eksempelvis falder de 19-34-åriges daglige tv-sening med 27 minutter fra 2015 til 2016. Værd at bemærke er, at de ældre aldersgrupper i 2016 også reducerer tv-seningen, hvor seningen for de 55-70-årige ellers tidligere har været relativt stabil. 

En af de væsentlige faktorer for udviklingen i brugen af tv-mediet er fremkomsten og den øgede brug af streamingtjenester. Omkring halvdelen af danskerne streamer tv (49 pct.) og video on demand fra streamingtjenester (47 pct.). Også i denne forbindelse, har alder stor betydning. Generelt gælder, at en betydelig større andel unge end ældre streamer tv. Endvidere er andelen af unge, der har streamet video on demand fra streamingtjenester, højere end andelen, der har streamet tv fra tv-stationer. For de ældre aldersgrupper gælder generelt, at det er mere udbredt at streame tv fra tv-stationer, end det er at se video on demand fra streamingtjenester.

Hovedresultater

1. Sammenhæng mellem tv-sening og alder

De ældre aldersgrupper ser mere traditionelt tv end de yngre aldersgrupper.

Gennemsnitlig daglig seertid i minutter i 2016 – fordelt på alder.

Kilde: Kantar Gallup TV-Meter

2. Størst fald i tv-seningen blandt de yngre

De 19-34-årige ser næsten en halv time mindre traditionelt tv om dagen i 2016 end de gjorde i 2015.

Ændring i minutter i gennemsnitlig daglig seertid 2015-2016

Kilde: Kantar Gallup TV-Meter

3. Næsten halvdelen streamer

Knap halvdelen af danske internetbrugere har i 2016 set video on demand fra streamingtjenester.

Andel af internetbrugere i pct., der har set video on demand fra streamingtjenester

Kilde: Danmarks Statistik – It-anvendelse i befolkningen.

4. Unge streamer oftest

En større andel unge end ældre streamer dagligt eller ugentligt tv fra tv-stationer.

Andel i pct. af internetbrugere, der streamer tv fra tv-stationer

Kilde: Danmarks Statistik – It-anvendelse i befolkningen