Mediernes udvikling i Danmark 2018

Velkommen til ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2018".

I Rapportering om mediernes udvikling i Danmark er der blevet gennemført analyser om tre hovedtemaer: Mediebrug, medieindhold og mediebranche. Rapporteringen er baseret på omfattende data og består af i alt syv kapitler samt en række specialrapporter, der kan downloades nedenfor:

  • Kapitlet ”Overblik og perspektivering”, der opsummerer udviklingen i og på tværs af de forskellige medieplatforme.
  • Enkeltstående kapitler om: Tv, radio, avis/print, internettrafik, internetbrug/enheder og annonceomsætning.
  • Specialrapporter, der er større, enkeltstående analyser af specifikke emner. Den senest udgivne specialrapport er ”Globaliseringen af den danske mediebranche”. 

Rapporteringens dataserier opdateres i udgangspunktet årligt, nogle dog med større intervaller. Enkelte serier er udgået, enten fordi de er blevet afløst af andre mere relevante, ikke opdateres længere af eksterne leverandører el. lign. eller ikke er skønnet relevante at opdatere mere.

For at skabe overblik over det indhold, der er blevet produceret siden rapporteringens start i 2014, er der i 2018 blevet oprettet en indholdsfortegnelse på tværs af alle årene 2014-2018: Indholdsfortegnelse 2014-2018

LÆS HELE KAPITLET "OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2018" / YOU CAN ALSO FIND THE SUMMARY IN ENGLISH

RAPPORTERING OM MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK 2019 ER UDKOMMET