TV 2018

Introduktion

Kapitlet om tv er struktureret på følgende måde:

 • Hovedresultater og konklusion
  Præsentation af hovedresultaterne.

 • Tv-husstande i Danmark
  Beskriver hvor mange tv-apparater de danske husstande har, og hvor mange kanaler husstandene kan modtage.

 • Tv-forbrug  i Danmark
  Beskriver hvor meget tv der ses i Danmark i alt samt segmenteret efter alder og uddannelse. Opgør desuden, hvilke kanaler der er de mest sete.

 • Public service-tv og ikke-public service-tv i Danmark
  Public service-tv og ikke-public service-tv’s andel af tv-forbruget, udvikling over tid og i forskellige målgrupper. Public service-andel fordelt på kanaler og public service-andel i nordiske lande. Sening af de regionale TV 2-stationers hovedudsendelse kl. 19.30 i TV 2’s sendeflade.

 • Streaming i Danmark
  Beskriver hvor stor en andel af danskerne der streamer audiovisuelt indhold segmenteret efter alder og opdelt efter indholdstype (spillefilm, serier/programmer, live-tv, nyheder og korte videoklip).

 • Metode
  Om metoden bag kapitlet samt om hvad du må gøre med data, og hvad du skal oplyse i den forbindelse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data.

 • Brug af resultater

Kapitlet om tv er primært baseret på Seer-Undersøgelsen (tidligere Tv-meter-målingen), der drives af Kantar Gallup for TV 2, DR, MTG, Discovery Networks, Turner, Disney, Viacom og FOX.

Fra 1. januar 2017 er målingen ændret og forbedret, hvilket gør, at tal fra før 2017 ikke er direkte sammenlignelige med tal fra 1. januar 2017 og frem.

Ændringen består dels i, at Seer-Undersøgelsen fra 2017 nu måler sening blandt hele befolkningen og ikke kun – som før 2017 – blandt personer i husstande med et tilsluttet tv-apparat. Seer-Undersøgelsen er desuden blevet bedre til at måle sening af tv-indhold set via streaming, og i seertallene inkluderes nu også sening i op til 7 dage efter visningen på broadcast tv.

I kapitlet er tallene før 2017 således opgjort som live + VOSDAL (Viewed On Same Day As Live), mens tallene for 2017 er opgjort som live + VOSDAL + TS (Time Shifted).

Hvor ovenstående er aktuelt, er det markeret med en * i figurer nedenfor.

Hovedresultater og konklusion

Kapitlet beskriver danskernes tv-forbrug og deres brug af streamingtjenester. På grund af metodeændringer i Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen beskriver kapitlet som hovedregel udviklingen til og med 2016 og niveauet for 2017 opdelt.

 • Tv-forbrug: Danskernes tv-vaner beskrives og kapitlet belyser blandt andet, hvor meget og hvor ofte danskerne ser tv, hvornår på døgnet flest ser tv, og hvilke kanaler der ses mest. Tv-forbruget bliver desuden beskrevet opdelt på alder og uddannelse.

 • Public service-tv over for ikke-public service-tv: En beskrivelse af hvordan det samlede tv-forbrug fordeler sig mellem public service- og ikke-public service-tv. Herunder hvilke befolkningsgrupper (alder og uddannelse), der ser hvad.

 • Streaming: Udbredelsen af streaming bliver gennemgået for befolkningen som helhed og opdelt efter alder

I det følgende gennemgås rapportens hovedresultater.

 

Danskernes forbrug af tv er svundet ind de seneste 10 år

Gennemsnitlig daglig seertid i minutter

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers 2008/2016: Tv-husstande, personer i alderen 3 år og derover. Univers: 2017: Alle husstande, personer i alderen 3 år og derover. *) Se "Kort om metoden" ovenfor.

Gennemsnitlig dækning i %

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. Univers 2008/2016: Tv-husstande, personer i alderen 3 år og derover. Univers: 2017: Alle husstande, personer i alderen 3 år og derover. *) Se "Kort om metoden" ovenfor.

Danskerne så tv i 2 timer og 30 minutter (150 minutter) i 2017. Det viser først og fremmest, at der fortsat bliver set meget tv i de danske hjem. Dækningen for 2017 viser desuden, at langt størstedelen af befolkningen fortsat ser tv på ugentligt basis.

Udviklingen i tv-mediets dækning fra 2008 til 2016 (blandt tv-husstandene) antyder, at tv-mediet favner lidt smallere nu end tidligere. Faldet i den daglige og ugentlige dækning frem til 2016 indikerer, at en større andel af tv-seerne er blevet mere lavfrekvente. Og nedgangen i den månedlige dækning kunne antyde, at nogle tv-seere har valgt tv’et fra.

Niveauet for 2017 – som omfatter alle husstande – viser, at 61 % af danskerne ser tv på dagligt basis, 84 % ser tv på ugentligt basis og 92 % på månedligt basis.

Tendensen med faldende seertid og dækning betyder ikke nødvendigvis, at danskerne bruger mindre tid foran tv’et. Nedgangen skal ses i sammenhæng med en hastig udbredelse af smart-tv’et i de danske hjem – fra 24 % i 2010 til 53 % i 2017 (som der kan læses mere om i kapitlet om Internetbrug og enheder 2018) – samt med udbredelsen og brugen af streamingtjenester (eksempelvis Netflix, HBO m.fl.), jf. nedenfor. Begge har skabt nye muligheder for at se indhold på måder, som kun delvist måles i Seer-Undersøgelsen.

 

I 2017 er andelen, som aldrig har prøvet at streame, mindre end i 2016 – og de, der streamer, streamer oftere

Hvor ofte streamer den danske befolkning i alderen 12 år og derover – andel i %. 2016-2017.

Kilde: Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2016 og 2017. Univers: Den danske befolkning i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Udviklingen i seertid og dækning er ikke det eneste, der indikerer, at tv-vanerne er i forandring. Den teknologiske udvikling har skabt nye måder at se indhold på, og hvor vi tidligere var henvist til tv-kanalernes faste programplaner, har vi i dag i højere grad selv mulighed for at bestemme hvor og hvornår, vi vil se indhold via diverse streamingtilbud.

 • Andelen, der aldrig streamer, går tilbage fra 25 % i 2016 til 22 % i 2017. Samlet er der altså flere, der streamer.

 • Andelen, der streamer minimum ugentligt, går frem fra 50 % i 2016 til 54 % i 2017.

 • Andelen, der streamer sjældnere end ugentligt, går tilbage fra 25 % i 2016 til 23 % i 2017.

Fra 2016 til 2017 har der været et fald i andelen af personer, som aldrig har prøvet at streame (i befolkningen 12 år og derover). Det betyder modsat, at andelen, der har prøvet at streame, er vokset. Fremgangen sker udelukkende i andelen af danskere, som streamer ugentligt, og det er nu over halvdelen (54 %) af befolkningen (12 år og derover), som streamer minimum ugentligt.

Samlet set viser tallene for 2017, at der er færre, som aldrig har prøvet at streame; at en større andel af danskerne har prøvet at streame; og at de, der streamer, streamer oftere.

 

Der er stor forskel på de yngre og de ældres tv- og streaming-vaner

Ugentlig tv-dækning (%) samt ugentlig brug af streaming (%). 2017.

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen samt Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2017. Univers: Alle husstande, personer i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Der er fortsat en tydelig sammenhæng mellem tv-vaner og alder: Jo ældre, jo større andel ser tv ugentligt.

 • En modsat sammenhæng gør sig gældende i forhold til brug af streaming. Her gælder det: Jo ældre, jo mindre andel streamer ugentligt.

Selvom 54 % af befolkningen i alderen 12 år og derover i 2017 streamer ugentligt, og 84 % ser tv minimum ugentligt, er der store aldersbetingede forskelle.

Eksempelvis er andelen af befolkningen mellem 12 og 34 år, som streamer ugentligt i 2017, langt over 54 %. Modsat er andelen langt under 54 %, når det gælder befolkningen over 55 år. For de 35-54-årige er andelen, der streamer ugentligt (57 %), forholdsvis tæt på gennemsnittet i befolkningen. Generelt gælder det, at jo ældre, jo mindre andel streamer ugentligt. Modsat er det for tv. Her gælder det, jo ældre, jo større andel ser tv ugentligt.

 

Andelen af husstande uden et tv med tv-signal øges

Tv-apparater i hjemmet 2001-2017 i %

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen – Annual Survey/Establisment Survey. Univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Siden 2012 er andelen af husstande uden et tv-apparat tilsluttet et traditionelt tv-signal vokset fra et tidligere fast lavt niveau på mellem 3 % og 4 % til et niveau på 11 % i 2017.

 • Langt størstedelen af de danske husstande har fortsat mindst ét tv-apparat med tilsluttet tv-signal i 2017 (89 %).
 • Siden 2012 er andelen af husstande uden et tilsluttet tv vokset fra 4 til 11 %.
 • I 2017 er andelen af husstande uden et tilsluttet tv vokset fra 10 % i 2016 til 11 % i 2017.

Tendensen er mest udbredt i livsfasesegmentet "unge enlige eller par uden børn". I modsatte ende af skalaen er de ældre, hvor stort set alle fortsat har et tv-apparat i hjemmet.

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen – Annual Survey/Establisment Survey. Univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen

 

Public service-tv fylder mest i danskernes tv-forbrug

Public service- og ikke-public service-tv’s seerandel i %

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen. Univers 1992/2016: Tv-husstande, personer i alderen 3 år og derover. Univers: 2017: Alle husstande, personer i alderen 3 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. *) Se "Kort om metoden" ovenfor. **) At ”Alle danske public service-kanaler” og ”Ikke-public service-kanaler” ikke summer til 100 % skyldes blandt andet, at det alene er de danske public servicekanaler, der indgår i ”Public service-tv”-kategorien i dette kapitel.

 • Fra 2012 til 2016 er andelen af det samlede tv-forbrug, der foregår på public service-kanaler generelt vokset.

 • Størstedelen af tv-forbruget blandt hele befolkningen i 2017 er fortsat public service-tv (62 %).

Hovedkanalerne TV 2 og DR1 står med hhv. 24 % og 23 % af det samlede tv-forbrug for langt størstedelen af public service-tv’s samlede seerandel på 62 %.

Betragtes udviklingen helt tilbage fra 1992, tabte public service-tv terræn frem til 2012, hvor public service-tv’s andel af det samlede tv-forbrug var på sit laveste niveau i hele den målte periode (54 %). Samtidig brugte danskerne en voksende andel af deres samlede tv-forbrug på ikke-public service-tv. Efter 2012 vendte udviklingen, og public service-tv voksede kontinuerligt frem til 2016, hvor public service-tv stod for 63 % af den samlede tv-sening.

I 2017 står public service-tv – nu opgjort blandt hele befolkningen – stadig for den største andel af det samlede tv-forbrug (62 %).