MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK 2019

Velkommen til ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2019".

I Rapportering om mediernes udvikling i Danmark bliver der gennemført analyser om tre hovedtemaer: Mediebrug, medieindhold og mediebranche. Rapporteringen er baseret på en omfattende mængde data og består af i alt otte kapitler samt en række specialrapporter, der kan downloades nedenfor:

  • Overblik og perspektivering: Opsummerer udviklingen i og på tværs af de forskellige medieplatforme.
  • Enkeltstående kapitler: 'Tv og streaming', 'Radio og podcast', 'Skrevne nyhedsmedier', 'Magasiner og ugeblade', 'Internetbrug og enheder', 'Forbrug' og 'Annonceomsætning'.
  • Specialrapporter: Større, enkeltstående analyser af specifikke emner.

Rapporteringens dataserier opdateres i udgangspunktet årligt, nogle dog med større intervaller. Enkelte serier er udgået, enten fordi de er blevet afløst af andre mere relevante, ikke opdateres længere af eksterne leverandører el. lign. eller ikke er skønnet relevante at opdatere mere.

For at skabe overblik over det indhold, der er blevet produceret siden rapporteringens start i 2014, er der blevet oprettet en indholdsfortegnelse på tværs af alle årene: Indholdsfortegnelse 2014-2019

LÆS KAPITLET "OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2019"

Mediernes Udvikling 2020

RAPPORTERING OM MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK 2020 ER UDKOMMET

Ny rapport om influencer-bureauer

Slots- og Kulturstyrelsen har torsdag den 4. juni offentliggjort et Kort Nyt om influencer-bureauernes omsætning og beskæftigelse i 2019.

 

Find Kort Nyt: Influencerbureauer 2019