Nyheder / Mediernes Udvikling i Danmark

22.10.2019

Ny rapport giver indblik i danskernes forståelse af nyheder og aktualitet

På en konference i København i dag præsenterer Slots- og Kulturstyrelsen en dugfrisk rapport, der kommer med svar på, hvad forskellige befolkningsgrupper forstår ved begreberne ”nyheder” og ”aktualitet”.


Hvad forstår en ung, der sluger indhold på sociale medier, ved en klassisk nyhed? Har ældre, der fortsat primært benytter sig af radio og tv, et helt andet forhold til nyheder? Hvilken rolle spiller uddannelse for vores forståelse af nyheder, og kan de forskelligartede opfattelser af nyheder og aktualitet have konsekvenser for vores samfund?

Det er bare nogle af de spørgsmål, som den nye rapport ”Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig?” sætter fokus på, og som deltagerne på en konference om danskernes forståelse af nyheder og aktualitet får mulighed for at diskutere i Eigtveds Pakhus i København i dag.

Direktør Jesper Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Der er ingen tvivl om, at mediebilledet ændrer sig hastigt i disse år, og rapporten er derfor et vigtigt indspark, da den bringer ny viden på banen om vores forståelse af, hvad forskellige befolkningsgrupper i Danmark forstår ved nyheder. I rapporten kan man eksempelvis læse, at unge og ældre danskeres nyhedsbrug er meget forskelligt indrettet, og vi får ny viden om, hvordan befolkningen bruger nyheder i forskellige sammenhænge, og hvordan nyhedsstrømmen for mange i dag kan virke overvældende. Det er viden, der er væsentlig for os alle, da nyheder i høj grad er en del af de demokratiske processer og har betydning for den måde, vi som borgere er klædt på til at begå os i samfundet.”  

Rapporten, der er udarbejdet af DMJX (Danmarks Medie- og Journalisthøjskole) for Slots- og Kulturstyrelsen, er en del af styrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, der løbende offentliggør faktuel viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår. 

Ny viden på bordet

Hos DMJX har chefforsker Jakob Linaa Jensen stået i spidsen for den forskergruppe, der i arbejdet med rapporten har foretaget mere end 100 dybdegående interviews med danskere i forskellige befolkningsgrupper.  

Chefforsker Jakob Linaa Jensen, DMJX, siger:

”Vi kan se, at danskerne forholder sig til nyheder og aktualitetsstof på fire forskellige måder: Den aktive, den adspredte, den afhængige og den overvældede. Vi har også fundet ud af, at befolkningens forhold til nyheder i høj grad også afgøres af meget personlige forhold og hvad, der giver mening for dem i hverdagen, og mange føler en forpligtelse til at følge med i nyheder og aktualitetsstof enten som en samfunds- og borgerpligt, for at holde sig opdaterede eller ganske enkelt som en form for nytte- eller underholdningsværdi. Samtidig kan vi se, at hvor de ældre primært orienterer sig i bestemte, udvalgte medier, er det påfaldende, at de yngre borgere har et langt mere personligt eller netværksorienteret forhold til nyheder, som også omfatter sociale medier.”

På konferencen vil chefforsker Jakob Linaa Jensen præsentere rapportens hovedkonklusioner efterfulgt af præsentationer fra professor Jan Fredrik Hovden (Bergens Universitet), webmagasinet SEIN, lektor Filip Wallberg (SDU) og direktør og chefredaktør Lisbeth Knudsen (Mandag Morgen).  

Derudover vil der blive afholdt en paneldebat, hvor Filip Wallberg og Lisbeth Knudsen suppleres af adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør på Radio4, Anne-Marie Dohm, og formand for Dansk Journalistforbund Tine Johansen.

Konferencen bliver live-streamet på Slots- og Kulturstyrelsens Facebookside. Linket vil allerede være aktivt en halv time før konferencen begynder (fra kl. 8.30). 

En video fra konferencen vil efterfølgende blive lagt op i sin fulde længde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside under siden "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark". 

Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Kasper Dalby, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 45 11, kas@slks.dk (træffes efter kl. 14.00)

Chefforsker Jakob Linaa Jensen, DMJX, tlf.: 20 86 77 77, jlj@dmjx.dk (træffes efter kl. 14.00)

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95