Det eksterne redaktionspanel

Det eksterne redaktionspanel

Slots- og Kulturstyrelsen har udpeget eksternt redaktionspanel for Rapportering om mediernes udvikling i Danmark.

Af kommissoriet for Rapportering om mediernes udvikling i Danmark fremgår, at der skal nedsættes et eksternt redaktionspanel bestående af forskere og brancherepræsentanter.

Redaktionspanelets medlemmer

Slots- og Kulturstyrelsen har derfor udpeget følgende medlemmer til redaktionspanelet:

 • Christian S. Nissen. Rådgiver, forfatter, adjungeret professor
 • Kim Christian Schrøder. Professor, RUC
 • Stig Hjarvard. Professor, KU (ORLOV)
 • Henrik Søndergaard. Lektor, KU
 • Hanne Bruun. Lektor, Aarhus Universitet
 • Marianne Bugge Zederkof. Direktør, Danske Medier Research *)
 • Hans Jørgen Dybbro (Konst.). Politisk konsulent, Dansk Journalistforbund **)
 • Dennis Christensen. Leder af DR Medieforskning ***)

*) Repræsentanten fra Danske Medier er udpeget af Danske Medier
**) Repræsentanten fra Dansk Journalistforbund er udpeget af Dansk Journalistforbund
***) Repræsentanten fra DR er udpeget af DR

Redaktionspanelets opgaver

Redaktionspanelet skal:

 • medvirke til at identificere konkrete undersøgelser
 • medvirke til prioritering af undersøgelser
 • rådgive i forbindelse med udvikling af metode
 • kommentere på analyseresultaterne
 • forholde sig til de gennemførte analysers faglige kvalitet, objektivitet og relevans
 • kommentere på den årlige rapportering udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen
 • medvirke til, at analysearbejdet skaber merværdi og undgå overlap i forhold til eksisterende undersøgelser
 • sikre at relevante eksisterende undersøgelser kan inddrages i arbejdet

Kompetencerne i redaktionspanelet

Panelet er sammensat således, at medlemmerne samlet set så vidt muligt har kompetencer inden for et eller flere af fagområderne

 • nyhedsmedier
 • nye medier
 • medieindhold
 • medieudvikling
 • medialisering
 • mediekonvergens
 • mediekompetence (“media literacy”)
 • public service
 • (ny) teknologi o. lign.

Redaktionspanelet består af repræsentanter fra Danske Medier, Dansk Journalistforbund, DR og forskere fra en række uddannelsesinstitutioner.