Konference
Forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af nyheder og aktualitet

Konference om danskernes forståelse af nyheder og aktualitet

Slots- og Kulturstyrelsen afholdt tirsdag den 22. oktober en konference i Eigtveds Pakhus i København i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten "Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig". I rapporten er forskellige befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af, hvad nyheder og aktualitet er blevet undersøgt og konsekvenserne af de forskellige opfattelser er blevet sat i en samfundsmæssig kontekst.

Rapporten, der er baseret på en omfattende kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, er udarbejdet af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) for Slots- og Kulturstyrelsens "Rapportering om mediernes udvikling i Danmark". DMJX vandt opgaven på baggrund af et frivilligt udbud.

På konferencen præsenterede chefforsker ved DMJX, Jakob Linaa Jensen, undersøgelsen og dens resultater. Herefter fulgte oplæg fra professor Jan Fredrik Hovden fra Bergen Universitet, webmagasinet SEIN, journalistisk lektor Filip Wallberg fra Syddansk Universitet samt direktør og chefredaktør for Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, der perspektiverede undersøgelsens resultater med afsæt i egne erfaringer.

Afslutningsvis blev undersøgelsens resultater og samfundsmæssige konsekvenser diskuteret i en paneldebat. Der var i løbet af konferencen mulighed for at stille spørgsmål fra salen til oplægsholdere og paneldeltagere.

Journalist og tv-vært Jacob Rosenkrands var ordstyrer på konferencen.

Foto: Thomas Rahbek og Lykke Nordblom, Slots- og Kulturstyrelsen

Video fra konferencen om nyheder og aktualitet

Konferencen blev videooptaget på dagen. Du kan derfor nedenfor finde videoer af de enkelte oplægsholderes præsentationer. Videoerne er ikke tekstede, men videoerne viser oplægsholdernes præsentationer, så det er muligt at læse med.

9.00-9.15 Velkomst

Ved Slots- og Kulturstyrelsens direktør Jesper Hermansen, indledning ved ordstyrer Jacob Rosenkrands

9.15-10.15: Aktiv, overvældet, adspredt eller afhængig:

Chefforsker Jakob Linaa Jensen, DMJX præsenterer rapportens resultater

 

10.15-10.55: Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning

Nordiske erfaringer ved professer Jan Fredrik Hovden (Bergen Universitet)

 

Kl. 10.55-11.25: Personlige og ærlige fortællinger af unge til unge

Nyheder på en anderledes måde ved webmagasinet SEIN.

 

Kl. 11.25-11.55: Hvem bestemmer, hvilke nyheder du ser?

Digital gatekeeping ved journalistisk lektor Filip Wallberg (Syddansk Universitet)

 

Kl. 12.25-12.55: Nyhedsmediernes fremtid

Perspektiver for fremtidens danske nyhedsmiljø ved direktør og chefredaktør Lisbeth Knudsen (Mandag Morgen)

 

Kl. 12.55-13.55: Panel og debat

I panelet:

  • Direktør og chefredaktør for Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen
  • Formand for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen
  • Adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør på Radio4, Anne-Marie Dohm
  • Journalistisk lektor ved Syddansk Universitet, Filip Wallberg