Tv og streaming 2019

Introduktion

Kapitlet "TV og Streaming" er struktureret på følgende måde:

 • Hovedresultater og konklusion
  Præsentation af hovedresultaterne.

 • Tv-husstande i Danmark
  Beskriver hvor mange tv-apparater de danske husstande har, og hvor mange kanaler husstandene kan modtage.

 • Tv-forbrug i Danmark
  Beskriver hvor meget tv der ses i Danmark i alt samt segmenteret efter alder og uddannelse. Opgør desuden, hvilke kanaler der er de mest sete.

 • Public service-tv og ikke-public service-tv i Danmark
  Public service-tv og ikke-public service-tv’s andel af tv-forbruget, udviklingen over tid og i forskellige målgrupper. Public service-andel fordelt på kanaler og public service-andel i nordiske lande. Sening af de regionale TV 2-stationers hovedudsendelse kl. 19.30 i TV 2’s sendeflade.

 • Streaming i Danmark
  Beskriver hvor stor en andel af danskerne, der streamer audiovisuelt indhold segmenteret efter alder og opdelt efter indholdstype (spillefilm, serier/programmer, live-tv, nyheder og korte videoklip).

 • Metode
  Om metoden bag kapitlet.

 • Brug af resultater
  Hvad du må gøre med data, og hvad du skal oplyse i den forbindelse. Vigtigt at læse, hvis du vil benytte data.

Kapitlet om tv og streaming er primært baseret på Seer-Undersøgelsen (tidligere Tv-meter-målingen), der drives af Kantar Gallup for TV 2, DR, NENT, Discovery Networks, Turner, Disney, Viacom og FOX. 

Fra 1. januar 2017 er målingen ændret og forbedret, hvilket gør, at tal fra før 2017 ikke er direkte sammenlignelige med tal fra 1. januar 2017 og frem. 

Ændringen består dels i, at Seer-Undersøgelsen fra 2017 og frem måler sening blandt hele befolkningen og ikke kun – som før 2017 – blandt personer i husstande med et tilsluttet tv-apparat. Seer-Undersøgelsen er desuden blevet bedre til at måle sening af tv-indhold set via streaming, og i seertallene inkluderes nu også sening i op til 7 dage efter visningen på broadcast tv.

I kapitlet er tallene før 2017 således opgjort som live + VOSDAL (Viewed On Same Day As Live), mens tallene for 2017 er opgjort som live + VOSDAL + TS (Time Shifted i op til 7 dage).

Hvor ovenstående er aktuelt, er det markeret med en note i figurerne.

Hovedresultater og konklusion

Kapitlet beskriver danskernes tv-forbrug og deres brug af streamingtjenester. På grund af metodeændringer i Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen beskriver kapitlet som hovedregel udviklingen til og med 2016 og niveauet fra 2017 til 2018 hver for sig.

 • Tv-forbrug: Kapitlet beskriver danskernes tv-vaner og belyser blandt andet, hvor meget og hvor ofte danskerne ser tv, hvornår på døgnet flest ser tv, og hvilke kanaler der ses mest. Tv-forbruget bliver desuden beskrevet opdelt på alder og uddannelse.
 • Public service-tv over for ikke-public service-tv: En beskrivelse af, hvordan det samlede tv-forbrug fordeler sig mellem public service- og ikke-public service-tv. Herunder hvilke befolkningsgrupper (alder og uddannelse), der ser hvad.
 • Streaming: Udbredelsen af streaming bliver gennemgået for befolkningen som helhed og opdelt efter alder.

I det følgende gennemgås rapportens hovedresultater.

Tv-dækningen falder – streaming-dækningen stiger

Ugentlig dækning (%) af tv og streaming

Ugentlig dækning for tv og streaming

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen samt Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2017 og 2018. Univers: Den danske befolkning i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Andelen af danskere, der ugentligt ser traditionelt tv, er faldet med 3 procentpoint fra 2017 til 2018.
 • Omvendt er andelen, der streamer spillefilm, serier/programmer, live-tv eller nyheder minimum ugentligt, steget med 3 procentpoint i perioden.

Selvom færre og færre ser traditionelt tv, dækker mediet i 2018 stadig mere end 3 ud af 4 danskere på ugentlig basis. Derudover er der fra 2017 til 2018 3 procentpoint flere af befolkningen, der streamer spillefilm, serier/programmer, live-tv eller nyheder minimum ugentligt. Der er altså ikke tale om, at seningen af audiovisuelt indhold nødvendigvis er nedadgående, når vi sammenholder den traditionelle tv-sening med streaming.

Andelen af husstande uden traditionelt tv-signal øges

Andel husstande (%) uden traditionelt tv-signal i hjemmet

Andel husstande uden traditionelt tv-signal

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen – Annual Survey/Establishment Survey. Univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Langt størstedelen af de danske husstande har fortsat mindst ét tv-apparat med tilsluttet tv-signal (85 %). 
 • Siden 2010 er andelen af husstande uden et tilsluttet tv steget fra 3 % til 15 %. 

Andelen af husstande uden et tv med tv-signal er steget over de seneste år. Således er andelen steget med i alt 12 procentpoint fra 2010 til 2018. En tredjedel (4 procentpoint) af stigningen er sket fra 2017 til 2018.

De ældre bruger en mindre andel af deres seertid på public service

Ændring (procentpoint) i public service-tv’s andel af tv-forbruget fordelt på alder. 2017 til 2018.

Ændring i public service-tv's andel af forbruget fordelt på alder

Kilde: Kantar Gallup Seer-Undersøgelsen. Univers: Den danske befolkning i alderen 3 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Aldersgrupperne mellem 3 og 54 år bruger en større andel af deres tv-sening på public service i 2018 sammenlignet med 2017.
 • Modsat bruger de 55+-årige en mindre andel af deres tv-sening på public service-tv.

I 2018 brugte danskerne 62 % af deres seertid på public service-tv og 38 % på ikke-public service-tv. Det er den samme fordeling som i 2017, men dette slører over udviklinger inden for de enkelte aldersgrupper, der udligner hinanden. Fra 2017 til 2018 har aldersgrupper i spændet mellem 3 og 54 år alle øget seerandelen på public service-tv med 2 eller 3 procentpoint. Den ældre del af befolkningen (55 år+) har derimod reduceret public service-seningen i forhold til ikke-public service-tv.

Alder har betydning for, hvad der streames

Andel (%), som ugentligt streamer forskelligt indhold fordelt på alder. 2018.

Andel, der streamer ugentligt fordelt på indhold

Kilde: Index Danmark/Gallup - Helårsbase 2017. Univers: Alle husstande, personer i alderen 12 år og derover. Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

 • Befolkningen under 55 år streamer hyppigst serier/programmer.
 • Befolkningen på 55 år eller derover streamer oftest nyheder.

Der er ikke kun store forskelle i, hvor ofte de forskellige aldersgrupper streamer, der er også store forskelle i, hvilken type indhold der streames. 

I befolkningen under 55 år gælder det generelt, at serier/programmer på DRTV, Netflix, YouSee, m.fl. er det, der streames hyppigst. Hos befolkningen på 55 år eller derover er det nyheder, som streames af flest ugentligt. Dernæst kommer serier/programmer, efterfulgt af live-tv og slutteligt spillefilm. Niveauerne er dog markant lavere end for befolkningen under 55 år.

Når de yngre streamer, er det således i højere grad fiktion, der streames, og når de ældre streamer – hvilket en langt mindre andel gør – er det i højere grad nyheder, der streames.