Mediernes udvikling i Danmark 2020

Velkommen til ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2020".

I Rapportering om mediernes udvikling i Danmark bliver der gennemført analyser om tre hovedtemaer: Mediebrug, medieindhold og mediebranche. Rapporteringen er baseret på en omfattende mængde data og består af i alt syv kapitler samt en række specialrapporter, der kan downloades nedenfor:

  • Overblik og perspektivering: Opsummerer udviklingen i og på tværs af de forskellige medieplatforme.
  • Enkeltstående kapitler: 'Tv og streaming', 'Radio og podcast', 'Skrevne nyhedsmedier', 'Magasiner og ugeblade', 'Internetbrug og enheder' og 'Annonceomsætning'.
  • Specialrapporter: Større, enkeltstående analyser af specifikke emner.

Rapporteringens dataserier opdateres i udgangspunktet årligt, nogle dog med større intervaller. Enkelte serier er udgået, enten fordi de er blevet afløst af andre mere relevante, ikke opdateres længere af eksterne leverandører el. lign. eller ikke er skønnet relevante at opdatere mere.

For at skabe overblik over det indhold, der er blevet produceret siden rapporteringens start i 2014, er der blevet oprettet en indholdsfortegnelse på tværs af alle årene: Indholdsfortegnelse 2014-2020

Læs "Overblik og perspektivering 2020"/ You can also find the summary in English

Ny rapport om 'Medietillid, fake news og fakta-tjek'

Kulturministeriet har mandag den 14. juni offentliggjort rapporten "Medietillid, fake news og fakta-tjek. Befolkningens tillid til medier, syn på fake news og brug af faktatjek". Rapporten beskriver blandt andet befolkningens tillid til medier i forhold til nyheder og danskernes kendskab til og opfattelsen af fake news-begrebet. Det bliver derudover blandt andet belyst, om fake news gør befolkningen bekymret, og om danskerne faktatjekker de oplysninger, de deler eller ser.

 

Læs rapporten 'Medietillid, fake news og fakta-tjek'