Kort nyt
Streamingtjenester

Streamingtjenester: Kendskab, adgang, betaling og tilfredshed

Danskernes brug af streamingtjenester vokser år for år. Hvad angår audiovisuelle medier, er streaming inden længe ligeså udbredt som traditionel tv-sening. I 2020 streamede 68% af danskerne over 12 år ugentligt eller oftere, mens 72% af danskerne så traditionelt tv ugentligt eller oftere. Streamingbegrebet dækker over andet og mere end film, serier og tv-indhold og inkluderer også musik, lydbøger, podcasts etc. Streamingtjenesterne tilbyder typisk enten lydindhold eller audiovisuelt indhold og i enkelte tilfælde en kombination af de to. Der er efterhånden en bred vifte af streamingtjenester på det danske marked, og denne undersøgelse har til formål kort at beskrive:

 • Kendskab: Hvilke streamingtjenester kender danskerne?
 • Adgang: Hvilke streamingtjenester, der kræver direkte betaling, har danskerne adgang til?
 • Betaling: Hvordan har danskerne adgang til betalingsstreamingtjenester? Er det fx via lånt login, betaling eller adgang gennem et andet abonnement?
 • Tilfredshed: Hvor tilfredse er danskerne med de streamingtjenester, de betaler for at have adgang til?

I undersøgelsen indgår både streamingtjenester, der tilbyder film, serier og tv-indhold samt streamingtjenester, der tilbyder musik, lydbøger og radio/podcasts.

Om undersøgelsen

Analysen er baseret på Kantar Gallups undersøgelse Digital Life 2020 – Deep Dive Streaming. Data er indsamlet i 1. kvartal 2020. Disney+ kom til Danmark i september 2020 og er derfor ikke en del af denne undersøgelse. 

Målgruppen i undersøgelsen er danske internetbrugere i alderen 15-75 år. For læsevenlighedens skyld skrives blot ”den danske befolkning”.

 

Kendskab

I januar 2021 rundede Netflix 200 mio. abonnenter på verdensplan efter at have fået rekordmange nye abonnenter i 2020. Streamingtjenestens stærke position på det globale marked afspejles også på det danske marked.

Det fremgår af Figur 1, at 93% af de danske internetbrugere kender til Netflix, og at tjenesten dermed er den streamingtjeneste med højest kendskab blandt danskerne. TV 2 Play har med 87% det næsthøjeste kendskab efterfulgt af Spotify (84%) og YouTube (84%). Herefter falder kendskabsgraden en smule, og de næste to på den samlede liste er Viaplay (79%) og HBO Nordic (78%).

Figur 1: De ti streamingtjenester med størst kendskab*. Andel i % af danskere, der har kendskab til følgende streamingtjenester, 2020.

Blandt de ti streamingtjenester med størst kendskab er der syv tjenester med audiovisuelt indhold, mens Spotify og YouSee Musik repræsenterer musikstremingtjenesterne. DR LYD er den eneste radiotjeneste, og ingen lydbogstjenester når top ti. Der er flest udenlandske tjenester i toppen af listen vist i Figur 1, men de danske tjenester indtager andenpladsen (TV 2 Play) og sjette- til tiendepladsen (DR’s og YouSees tjenester), ligesom nordiske Viaplay er på en fjerdeplads.

At såvel TV 2 Play, Viaplay som DRTV er at finde i toppen af listen, tegner et billede af, at de tv-stationer, der dominerer det traditionelle tv-marked, også har højt kendskab på deres digitale tilbud. Det er dog værd at bemærke, at DRTV, trods sin position på det tradionelle tv- og radiomarked, ligger bemærkelsesværdigt langt nede på listen og 20 procentpoint efter TV 2 Play.

 

Adgang til betalingsstreamingtjenester

Danskerne har i gennemsnit adgang til tre betalingsstreamingtjenester omfattende både musik, podcast, lydbøger, tv, serier og film. Derudover har de i gennemsnit haft adgang til én streamingtjeneste, som de ikke længere har adgang til. De tjenester, der indgår i gennemsnittet, fremgår af Figur 3 og Figur 4. Streamingtjenester, der ikke kræver direkte betaling eksempelvis DRTV, eReolen og Radioplay, er således ikke inkluderet i denne del af undersøgelsen. Til gengæld er alle typer af adgange til disse tjenester talt med, uanset om adgangen er givet gennem en gratis prøveperiode, om den er betalt, eller om den er muliggjort ved lånt login. 

Som vist i Figur 2 har 17% af danskerne adgang til tre tjenester i deres husstand, mens 19% af danskerne klarer sig uden adgang til en eneste betalingsstreamingtjeneste, og 5% har adgang til otte betalingsstreamingtjenester eller flere.

Figur 2: Andel (%) af danskere, der har adgang til givne antal betalingsstreamingtjenester i deres husstand, 2020

Streamingtjenester med TV, film, serier mm.

Figur 3 viser hvor mange, der har adgang til de respektive audiovisuelle tjenester. Netflix og TV 2 Play placerer sig fortsat som de mest populære tjenester, men der er væsentligt flere, der har adgang til Netflix (60%) end til TV 2 Play (35%).

Kigger man på de tjenester, som færre har adgang til, er der tale om mindre, danske tjenester som fx Dansk Filmskat og børnetjenesten MinBio. Distributionsselskabernes egne tjenester som Stofa WebTV, Waoo Web TV, Boxer Play og Telia TV er tilgængelige for 1-4% af danskerne. Undtagelsen til dette er YouSee Tv & Film, som 20% har adgang til.

Figur 3: Andel (%) af danskere, der har adgang til betalingsstreamingtjenester, TV, film, serier m.m., 2020

Streamingtjenester med musik, podcast og lydbøger

Af Figur 4 fremgår det, at 38% har adgang til Spotify, og 17% har adgang til YouSee Musik. Spotify er dermed mere end dobbelt så udbredt som den næstmest udbredte musiktjeneste, mens Mofibo med 7% er den mest brugte af de to lydbogstjenester.

Figur 4: Andel (%) af danskere, der i husstanden har adgang til betalingsstreamingtjenester, musik, podcast, lydbøger m.m., 2020

I Figur 5 vises, hvor stor en andel indenfor de respektive aldersgrupper, der har adgang til Netflix, Spotify, TV 2 Play, Viaplay og HBO Nordic. Af hensyn til stikprøvestørrelserne er kun de fem streamingtjenester, som flest har adgang til, med i Figur 5.

Netflix er den tjeneste, som flest har adgang til indenfor hver af de fem aldersgrupper, mens Spotify har den største variation blandt alders-grupperne. 78% af de 15-24-årige har adgang til Spotify, mens kun 4% af de 65-75-årige har adgang til tjenesten. Selv når man tager højde for, at de 65-75-årige er mindre flittige til at skaffe sig adgang til de nævnte tjenester, er Spotify mindre i denne aldersgruppe end de fire andre streamingtjenester. TV 2 Play, HBO Nordic og Viaplay har alle en variation på tværs af aldersgrupperne på 37 procentpoint. I alle tilfælde er det aldersgruppen 25-34 år, hvor flest har adgang, mens det er aldersgruppen 65-75 år, hvor færrest har adgang.

Figur 5: Andel (%) af danskere, der har adgang til hhv. Netflix, Spotify, TV 2 Play, Viaplay og HBO Nordic i deres husstand, fordelt på aldersgrupper 2020

 

Betaling

Man kan have adgang til en betalingstjeneste på flere måder. I det følgende indgår disse fire adgangstyper

 • Adgang med betalt abonnement
 • Adgang gennem et andet abonnement
 • Adgang via andres betalte abonnement
 • Adgang via prøve- eller gratisabonnement.

Streamingtjenester med TV, film, serier mm.

Af Figur 6 fremgår, at der er dobbelt så mange med betalt adgang til Netflix, som der er til TV 2 Play (hhv. 46% og 23%), men der er lige mange, der har adgang til de to tjenester gennem andre abonnementer (5%). Muligheden for at tilgå en streamingtjeneste gennem eller med rabat fra fx et mobilabonnement er blevet mere og mere udbredt i løbet af de senere år. Udviklingen afspejles både i et stort udbud af kombinerede mobil- og streamingabonnementer, og kan også aflæses i husstandenes stigende forbug på kombinerede tjenester.

Figur 6: Andel (%) af danskere, der har adgang til betalingsstreamingtjenester i deres husstand, opdelt efter adgangstype, TV, film, serier m.m., 2020

Streamingtjenester med musik, podcast og lydbøger

Fordelingen af kendskab og adgang vidner om, at markedet for audiovisuelle streamingtjenester er større end markedet for streamingtjenester, der alene tilbyder lyd. Der er både flere tjenester og flere betalende kunder til de audiovisuelle tjenester.

Som afbilledet i Figur 7, skiller Spotify sig ud på flere måder blandt streamingtjenesterne med musik, podcast og lydbøger. Først og fremmest er det den streamingtjeneste, som flest har betalt adgang til (26%), men det er også den tjeneste, som flest har adgang til gennem prøve-/gratisabonnement (9%).

Mulighederne for at benytte prøve/gratisabonnementer varierer fra tjeneste til tjeneste. For eksempel tilbyder Netflix ikke længere en gratis prøveperiode, Viaplay og TV 2 Play tilbyder i skrivende stund 14 dages gratis prøveperioder på deres basispakker, mens Spotify tilbyder en gratis version, der udbyder samme indhold som betalingsversionen, men som i stedet finansieres gennem reklamer. Da der ikke er begrænsning på brugen af Spotifys gratis version, er der naturligt nok også flere, der vil benytte denne mulighed sammelignet med de tjenester, der begrænser brugen af prøve- eller gratisversionen.

Figur 7: Andel (%) af danskere, der har adgang til betalingsstreamingtjenester i deres husstand, opdelt efter adgangstype, musik, podcast, lydbøger m.m., 2020.

 

Tilfredshed

Figur 8: Tilfredshed med streamingtjenester. Andel (%) af de respektive tjenesters brugere, 2020.

Selvom udenlandske tjenester som Netflix og HBO Nordic placerer sig højt på listen, er de danske tjenester DRTV, TV 2 Play og Viaplay i top 5, når det gælder brugernes tilfredshed med tjenesterne. Andelen af DRTVs brugere, der er tilfredse med tjenesten, er på 85,3%. Tjenesten placerer sig dermed på niveau med Netflix (84,7%).

 

Om undersøgelsen

Rapporten baseres på Kantar Gallups undersøgelse Digital Life 2020 – Deep Dive Streaming. Målgruppen er danske internetbrugere i alderen 15-75 år, dvs den del af befolkningen, der benytter internettet.

Bearbejdning af tal

I Figur 3 og Figur 4 er niveauerne for hvor stor en andel af de adspurgte, der har adgang til de respektive tjenester, beregnet. Denne beregning er en simpel sammenlægning af de svartyper, der har adgang. Dette omfatter:

 • Har betalt abonnement
 • Har adgang via andet abonnement
 • Har adgang via andres betalte abonnement
 • Har prøve/gratis abonnement

Spørgsmålet havde derudover følgende svarmuligheder:

 • Har haft et abonnement - men har det ikke mere
 • Har ikke prøvet tjenesten
 • Har aldrig haft et abonnement

Note om spørgsmål til adgang

Spørgsmålet om adgang stilles til personer om adgange i deres husstand.

Eksempel: En 16-årig, der bor hjemme, har adgang til Netflix gennem et login, der er betalt af personens forældre. Dette vil ikke tælle som ”adgang via andres betalte abonnement” men falder under kategorien ”har betalt adgang”, da adgangen er betalt indenfor husstanden.