Om rapporteringen

GRUNDLAGET FOR RAPPORTERING OM MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK

Der er i medieaftalen for 2019-2023 afsat 2. mio. kr. årligt til Slots- og Kulturstyrelsen til Rapportering om medieudviklingen i Danmark, der blev iværksat med medieaftalen fra 2012-2014.

Formålet med rapporteringen er at tilvejebringe øget faktuel viden om mediernes udvikling og vilkår i Danmark og offentliggøre denne viden.

Det er ønsket, at man derigennem medvirker til at sikre et kvalificeret grundlag for den samfundsmæssige debat og for eventuelle nye mediepolitiske initiativer.

Rapporteringen vil dække hovedtemaerne:

  • Medieindhold
  • Mediebrug
  • Mediebranche

Du kan hente kommissoriet for rapporteringen i linkboksen til højre.

2020 – SYVENDE ÅR

2020 er syvende udgave af ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”. Med rapporteringen i 2014 blev der lagt et fundament og etableret en basisstruktur med en omfattende mængde data for medieforbruget og mediebranchen i Danmark. Denne basis er der blevet arbejdet videre med og udviklet på siden.

Dataserierne fra rapporteringen de tidligere år er for en stor dels vedkommende blevet opdateret i 2020-rapporteringen. En række dataserier vil blive opdateret med større intervaller, f.eks. hvert 3. eller 5. år, da udviklingen går så langsomt på disse områder, at det ikke er relevant med årlige opdateringer (det kan f.eks. være tidspunkt på døgnet for tv-sening og radiolytning). Nogle serier er udgået, enten fordi de er blevet afløst af andre mere relevante, ikke opdateres længere af eksterne leverandører el.lign.

Rapporteringen gennemfører analyser vedrørende de tre hovedtemaer mediebrug, medieindhold og mediebranche. Gennemførte analyser og undersøgelser formidles dels i en hovedrapportering hvert år i sommerperioden, dels i løbende rapporter og konferencer med centrale temaer og resultater.

HAR DU KOMMENTARER, SPØRGSMÅL, RETTELSER, RIS ELLER ROS?

Hvis du har kommentarer, spørgsmål, rettelser, ris eller ros til Rapportering om mediernes udvikling, vil vi meget gerne høre fra dig.

Du kan sende dine kommentarer til mailadressen: medieudviklingen@kum.dk