Mediernes udvikling i Danmark 2021

Velkommen til ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2021".

I Rapportering om mediernes udvikling i Danmark bliver der gennemført analyser om tre hovedtemaer: Mediebrug, medieindhold og mediebranche. Rapporteringen er baseret på en omfattende mængde data og består af i alt syv kapitler samt en række specialrapporter, der kan downloades nedenfor:

  • Overblik og perspektivering: Opsummerer udviklingen i og på tværs af de forskellige medieplatforme.
  • Enkeltstående kapitler: 'Tv og streaming', 'Radio og podcast', 'Skrevne nyhedsmedier', 'Magasiner og ugeblade', 'Internetbrug og enheder' og 'Annonceomsætning'.
  • Specialrapporter: Større, enkeltstående analyser af specifikke emner.

Rapporteringens dataserier opdateres i udgangspunktet årligt, nogle dog med større intervaller. Enkelte serier er udgået, enten fordi de er blevet afløst af andre mere relevante, ikke opdateres længere af eksterne leverandører el. lign. eller ikke er skønnet relevante at opdatere mere.

For at skabe overblik over det indhold, der er blevet produceret siden rapporteringens start i 2014, er der blevet oprettet en indholdsfortegnelse på tværs af alle årene: Indholdsfortegnelse 2014-2021

Læs "Overblik og perspektivering 2021"/ You can also find the summary in English

Danskernes adgang til digitalt nyheds- og aktualitetsindhold skal undersøges

Kulturministeriet har åbnet for, at eksterne kan give tilbud på et projekt om danskernes adgang til digitalt nyheds- og aktualitetsindhold. Projektet gennemføres som en frivillig annoncering af en forsknings- og udviklingsopgave.

 

Svar på indkomne spørgsmål til projektmaterialet fremgår af projektets side, som kan tilgås via linket:

 

Læs mere om projektet og find projektmaterialet samt spørgsmål/svar her