Det eksterne redaktionspanel

Det eksterne redaktionspanel

Der er til Rapportering om mediernes udvikling i Danmark nedsat et rådgivende redaktionspanel bestående af forskere og brancherepræsentanter. Redaktionspanelet skal medvirke til, at analysearbejdet skaber merværdi, at overlap i forhold til eksisterende undersøgelser undgås, samt til at relevante eksisterende undersøgelser kan inddrages i arbejdet.

Det forventes, at redaktionspanelet vil bestå af en repræsentant fra henholdsvis Danske Medier, Dansk Journalistforbund og DR samt fem forskere fra relevante uddannelsesinstitutioner. Danske Medier, Dansk Journalistforbund og DR udpeger selv deres repræsentanter, mens Danske Universiteter udpeger to medlemmer. De resterende tre medlemmer udpeges af Kulturministeriet.

REDAKTIONSPANELETS MEDLEMMER

Det eksterne redaktionspanel til Rapportering om mediernes udvikling i Danmark består af følgende medlemmer:

 • Marianne Bugge Zederkof. Direktør, Danske Medier Research 1)
 • Tine Johansen. Formand, Dansk Journalistforbund 2)
 • Dennis Christensen. Leder af DR Medieforskning 3)
 • Christian S. Nissen. Rådgiver, forfatter, adjungeret professor
 • Hanne Bruun. Professor, Aarhus Universitet 4)
 • Anja Bechmann. Professor, Aarhus Universitet
 • Jacob Ørmen. Tenure track adjunkt, Københavns Universitet 4)
 • Mark Blach-Ørsten. Professor, Roskilde Universitet

1) Repræsentanten fra Danske Medier er udpeget af Danske Medier
2) Repræsentanten fra Dansk Journalistforbund er udpeget af Dansk Journalistforbund
3) Repræsentanten fra DR er udpeget af DR
4) Udpeget af Danske Universiteter

REDAKTIONSPANELETS OPGAVER

Redaktionspanelet skal:

 • medvirke til at identificere konkrete undersøgelser
 • medvirke til prioritering af undersøgelser
 • rådgive i forbindelse med udvikling af metode kommentere på analyseresultaterne
 • forholde sig til de gennemførte analysers faglige kvalitet, objektivitet og relevans
 • kommentere på den årlige rapportering udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen
 • medvirke til, at analysearbejdet skaber merværdi og undgå overlap i forhold til eksisterende undersøgelser
 • sikre at relevante eksisterende undersøgelser kan inddrages i arbejdet

Redaktionspanelets kompetencer

Redaktionspanelet er sammensat således, at medlemmerne samlet set så vidt muligt har kompetencer inden for et eller flere af fagområderne:

 • nyhedsmedier
 • nye medier
 • medieindhold
 • medieudvikling
 • medialisering
 • mediekonvergens
 • mediekompetence (“media literacy”)
 • public service
 • (ny) teknologi o. lign.