Specialrapporter 2021

Specialrapporter fra Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark

Som et led i Rapportering om mediernes udvikling i Danmark iværksættes enkeltstående projekter, hvoraf flere har et større omfang og en længere tidshorisont for gennemførelse og afrapportering.

Der er siden 2014 offentliggjort specialrapporter, ligesom der er afholdt udbud om kommende specialrapporter.

Du kan nedenfor og i boksene til højre finde frem til de specialrapporter, der indtil videre er offentliggjort i forbindelse med rapporteringen.

Specialrapporter offentliggjort i 2021

    Medietillid, fake news og fakta-tjek