Eksternt projekt 2022
Danskernes adgang til digitalt nyheds- og aktualitetsindhold

Frivillig annoncering af forsknings- og udviklingsopgaver

Som en del af Rapportering om mediernes udvikling i Danmark igangsætter Kulturministeriet en frivillig annoncering af en forsknings- og udviklingsopgave, der omfatter følgende hovedtema:

"Danskernes adgang til digitalt nyheds- og aktualitetsindhold"

Projektet har til formål at undersøge, hvilke typer af nyheds- og aktualitetsindhold der er frit tilgængelige, og hvilket indhold det kræver betaling at få adgang til. Projektet skal samtidig afdække, hvilke overvejelser medierne gør sig i forhold til placeringen af indhold foran og bag ved betalingsmure, samt hvilke konsekvenser dette har for danskernes adgang til relevant nyheds- og aktualitetsindhold.

Der er afsat i alt 400.000 kroner til projektet, som finansieres af Rapportering om mediernes udvikling i Danmark.

Projektbeskrivelse, betingelser, formalia mv. fremgår af projektmaterialet nedenfor.

Generelt om projektet

Ansøgningsfrist

Fristen for modtagelse af tilbud er torsdag den 12. maj 2022 kl. 12.00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at Kulturministeriet har modtaget det samlede tilbud inden for tidsfristen.

Indsendelse af tilbud

Tilbud skal sendes elektronisk til Kulturministeriet på følgende e-mail:

medieudviklingen@kum.dk

Anfør venligst titlen ”Tilbud på projektopgave 2022” i emnelinjen.

Tilbud bør maksimalt have et omfang på 25 sider eksklusiv bilag. Bilag må maksimalt have et omfang på 50 sider. Al kommunikation vedrørende projektet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk.

Orienteringsmøde

Kulturministeriet afholder torsdag den 10. marts kl. 10.00-12.00 et orienteringsmøde, hvor interesserede tilbudsgivere har mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Tilmelding til orienteringsmødet skal ske på følgende e-mail senest den 28. februar kl. 12.00:

medieudviklingen@kum.dk

Spørgsmål og svar

Frem til fredag den 22. april kl. 12.00 er der mulighed for at stille spørgsmål til projektmaterialet.

Spørgsmål, der modtages af Kulturministeriet inden fristen for modtagelse af spørgsmål, vil under alle omstændigheder blive besvaret. Spørgsmål, der modtages efter fristen, vil kun blive besvaret såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 arbejdsdage inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål skal være skriftlige og kan sendes til Kulturministeriet på følgende e-mail:

medieudviklingen@kum.dk

Anfør venligst titlen ”Spørgsmål til projektmateriale 2022” i emnelinjen.

SVAR PÅ INDKOMNE SPØRGSMÅL FREMGÅR AF DOKUMENTLISTEN NEDENFOR OG I BOKSEN TIL HØJRE.

Offentliggørelse af ansøgere og vindende tilbudEn oversigt over tilbudsgivere og vindere vil blive offentliggjort her på siden efter fristen for at afgive tilbud og efter udpegning af eventuelt vindende tilbud.

En detaljeret tidsplan fremgår af projektmaterialet nedenfor

Projektmateriale

Projektbeskrivelse - Danskernes adgang til digitalt nyheds- og aktualitetsindhold

Bilag 1 - Kommissorium for Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2019-2023

Bilag 2 - Kontraktudkast

Bilag 3 - Tro og love erklæring

Bilag 4 - Persondataunderretning

Spørgsmål/svar til projektmaterialet (opdateret 8.04)